Lähipiiritoimet

Lähipiiritoimet

Teleste arvioi ja seuraa lähipiiritoimia Hallinnointikoodin ja Telesten sisäisten ohjeistusten mukaisesti. Teleste pyrkii varmistamaan, että mahdolliset intressiristiriidat on huomioitu päätöksentekoprosessissa. Pääsääntönä on, että kaikki lähipiiritoimet liittyvät aina Telesten normaaliin liiketoimintaan ja ovat linjassa yhtiön tarkoituksen kanssa ja tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Vuonna 2020 Telesten tietoon ei ole tullut lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olleet Telesten kannalta olennaisia ja poikenneet Telesten tavanomaisesta liiketoiminnasta tai olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. 


Tiedot lähipiiriliiketoimista ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa osiossa ”Lähipiiritapahtumat”. 

 

Päivitetty 2021