Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA – SELVITYS TYÖSTÄ 18.2.2021

Teleste Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Telesten tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, sekä hyväksyi toimikunnalle työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, jotka valitaan siten, että Telesten kolmea suurinta osakkeenomistajaa, laskettuna Telesten kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 30. päivänä, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Toimikunnan toimikausi jatkuu, kunnes uusi toimikunta on valittu.

Telesten kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka 30.8.2020 olivat rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon, olivat Tianta Oy, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Tämän selvityksen julkaisuajankohtana nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

Timo Luukkainen, nimeäjä Tianta Oy
Patrick Lapveteläinen, nimeäjä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö
Esko Torsti, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Timo Luukkainen on toiminut toimikunnan puheenjohtajana.

Vuonna 2020 nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista. Lisäksi toimikunta tutustui hallituksen itsearviointiin ja keskusteli siitä.

Nimitystoimikunta julkisti ja välitti Telesten hallitukselle 18.2.2021 ehdotuksensa Telesten hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi, joka on julkaistu pörssitiedotteena .