Osinkopolitiikka

Telesten tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde, jossa sekä sijoituksen arvonnousu että osinkotuotto muodostavat kilpailukykyisen kokonaisuuden. Vuosittaisen osinkoehdotuksen hallitus perustelee huomioiden kannattavuuden, rahoitustilanteen sekä kannattavan kasvun edellyttämät investointitarpeet.

Osinko vuodelta 2018

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2018 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2019 ja osinko maksetaan 15.4.2019.

Osinkohistoria

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,08€ 0,12€ 0,16€ 0,20€ 0,24€ 0,12€ 0,08€ 0,12€ 0,14€ 0,17€ 0,19€ 0,20€ 0,23€ 0,25 0,10 €  0,20€

 

 

 

 

5.4.2019