Osinkopolitiikka

Telesten tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde, jossa sekä sijoituksen arvonnousu että osinkotuotto muodostavat kilpailukykyisen kokonaisuuden. Vuosittaisen osinkoehdotuksen hallitus perustelee huomioiden kannattavuuden, rahoitustilanteen sekä kannattavan kasvun edellyttämät investointitarpeet.

Osinko vuodelta 2018

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous torstaina huhtikuun 4. päivänä 2019. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Osinkohistoria

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,08€ 0,12€ 0,16€ 0,20€ 0,24€ 0,12€ 0,08€ 0,12€ 0,14€ 0,17€ 0,19€ 0,20€ 0,23€ 0,25 0,10 €  0,20€*

 

 

 

* Hallituksen esitys

11.3.2019