Osinkopolitiikka

Telesten tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde, jossa sekä sijoituksen arvonnousu että osinkotuotto muodostavat kilpailukykyisen kokonaisuuden. Vuosittaisen osinkoehdotuksen hallitus perustelee huomioiden kannattavuuden, rahoitustilanteen sekä kannattavan kasvun edellyttämät investointitarpeet.

Osinko vuodelta 2019

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.4.2020.

Teleste Oyj:n hallituksen esitys vuodelta 2019 maksettavaksi osingoksi on 0,10 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. 

Osinkohistoria

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
0,12€ 0,08€ 0,12€ 0,14€ 0,17€ 0,19€ 0,20€ 0,23€ 0,25 0,10€  0,20€ 0,10€

 

 

 

* Hallituksen ehdotus

13.2.2020