Tilintarkastajat

Tilintarkastajan palkkio

 

Tarkastustoiminta

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

 

Telesten yhtiökokous valitsi 22 .4.2020 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Petri Kettunen.

Petri Kettunen tilintarkastaja 2018

Petri Kettunen

KTH
Päävastuullinen tilintarkastaja

 

Päivitetty 2020