Tilintarkastajat

Tilintarkastajan palkkio

 

Tarkastustoiminta

Teleste Oyj:n tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.


Telesten yhtiökokous valitsi 4.4.2019 yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Petri Kettunen.

Petri Kettunen tilintarkastaja 2018

Petri Kettunen

KTH
Päävastuullinen tilintarkastaja

 

Päivitetty 5.4.2019