Tilintarkastajat

Tilintarkastajan palkkio

 

Tarkastustoiminta

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

 

Telesten yhtiökokous valitsi 7.4.2021 PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Markku Launis.

 

Päivitetty 2021