Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 5.4.2018.

Yhtiön hallitus kutsuu myöhemmin erikseen yhtiökokouksen koolle.

Osakkeenomistajan mahdollinen hallitukselle osoitettu pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 15.2.2018 kirjallisesti osoitteeseen:

Teleste Oyj
Arja Hiltunen
PL 323
20101 Turku