Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2006

Päätökset

Teleste Oyj:n 4.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2005 maksettavan osingon suuruudeksi 0,16 euroa muille kuin yhtiön omistamille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2006 ja osinko maksetaan 18.4.2006.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tapio Hintikka ja jäseninä Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila ja Pekka Vennamo.

Telesten tilintarkastajaksi uudelleenvalittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, joilla hallitus valtuutetaan hankkimaan omia osakkeita, luovuttamaan omia osakkeita ja korottamaan osakepääomaa. Valtuudet ovat voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä.