Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2007

Päätökset

Teleste Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti vuodelta 2006 maksettavan osingon suuruudeksi 0,20 euroa muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2007 ja osinko maksetaan 17.4.2007.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Telesten hallituksen puheenjohtajaksi uudelleenvalittiin Tapio Hintikka ja jäseniksi Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Timo Toivila sekä Pekka Vennamo.

Telesten tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen vuosien 2002 ja 2004 optio-ohjelmien ehtojen muuttamiseksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi.