Tulevaisuuden näkymät

 

TELESTE OYJ        PÖRSSITIEDOTE     2.12.2019       klo 18:45

TULOSVAROITUS: TELESTE LASKEE TALOUDELLISTA OHJEISTUSTA VUODELLE 2019

Operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat edelleen viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista teknologiamurroksen seurauksena. Tilaajaverkkotuotteiden tilauskanta on laskenut kuluvan vuosineljänneksen aikana ja tuoreimman ennusteemme mukaan tilaajaverkkotuotteiden toimitukset jäävät aikaisempaa ennustettamme alemmiksi vuonna 2019. Lisäksi palveluliiketoiminnan liikevaihto- ja liiketulosennusteet loppuvuodelle 2019 ovat laskeneet aikaisemmista ennusteista. Videovalvonta- ja informaatioratkaisuissa olemme edenneet asettamiemme kasvutavoitteiden mukaisesti, mutta kasvu ei riitä kompensoimaan kaapelioperaattoreiden kysynnän laskua vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoiminnan näkymät ovat keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä edelleen suotuisat. Teleste jatkaa määrätietoisesti strategian toteuttamista. Strategiset päätavoitteemme ovat johtava asema hajautetun verkkoarkkitehtuurin tilaajaverkkotuotteissa Euroopassa sekä merkittävä asema Pohjois-Amerikan markkinoilla. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2020 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vauhdittuvan vuoden toisella puoliskolla. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen osalta tavoittelemme edelleen merkittävää kasvua ja tulosparannusta sekä johtavaa asemaa julkisen liikenteen informaatio- ja turvaratkaisuissa. Palveluliiketoiminta-alueella päätavoitteet ovat operatiivisen toiminnan kehittäminen ja kasvu korkeamman lisäarvon palveluissa.

Uusi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä

Teleste arvioi yhtiön liikevaihdon jäävän vuoden 2018 liikevaihtoa alemmaksi (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2018 liiketulosta alemmaksi (9,7 M€).

Aikaisempi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

 

Q3 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja operaattoreiden hajautetun verkkoarkkitehtuurin investoinnit ovat viivästyneet aikaisemmista aikatauluarvioista. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2020 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vauhdittuvan vuoden toisella puoliskolla. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta on kasvanut merkittävästi. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

H1 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta on kasvanut merkittävästi. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

Q1 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalvelujen kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta kasvoi vuoden 2018 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu  merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palvelujen osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti, eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

TELESTE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    6.3.2019  KLO 14:50

Ote tiedotteesta:

Tulosvaroitus: Telesten tytäryhtiöön kohdistunut rikos, minkä johdosta Teleste kirjaa kertaluonteisia kuluja arviolta 7 miljoonaa euroa. Teleste täsmentää vuoden 2019 taloudellisia näkymiä

Uusi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Oikaistun liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

Aikaisempi ohjeistus vuoden 2019 näkymistä
Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

Näkymät vuodelle 2019

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Kaapelioperaattoreiden laajakaistapalveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Kotitalouksien laajakaistapalveluiden kasvun arvioidaan olevan 30-40 % vuodessa. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoimalla DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Perinteisen HFC-verkkoinfrastruktuurin taajuusalueen laajentamisinvestoinnit jatkuvat edelleen, mutta operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia verkkoinvestointeja. Kaapelitoimiala, Teleste mukaan lukien, on valmistautunut jo vuosia seuraavaan teknologia-aaltoon, jolla investointeja kaapeliverkkoinfrastruktuuriin voidaan jatkaa kilpailukykyisesti tulevinakin vuosina. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän vuoden 2019 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Siirtyminen uuteen verkkoarkkitehtuuriin vaatii huolellista valmistautumista ja ennakoimme päivitysprojektien tahdin kiihtyvän ja yhä useampien operaattoreiden käynnistävän hajautetun arkkitehtuurin investointihankkeita vuonna 2020. Hajautettuun arkkitehtuuriin siirtyminen tarjoaa Telestelle kasvumahdollisuuksia, mutta sisältää myös riskejä. Kasvun mahdollistaa niin tilaajaverkon optisten tuotteiden arvon nousu kuin myös mahdollisuus hyödyntää teknologiamurrosta liiketoiminnan laajentamiseksi Pohjois-Amerikan markkinoille. Merkittävin riski on yhteensopivuuden saavuttaminen kaapeliverkkojen keskusjärjestelmien kanssa. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2019 liikevaihdon pysyvän edellisen vuoden tasolla, sisältäen hajautetun arkkitehtuurin tuotteiden myynnin käynnistymisen.

Kasvavien kaupunkiympäristöjen turvallisuuden varmistaminen, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle. Joukkoliikenneoperaattoreiden tulee varmistaa palveluiden ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä matkustajien turvallisuus. Matkustajien reaaliaikainen informaatio on edellytys joustavalle joukkoliikenteelle. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmien markkinoiden oletetaan kasvavan vuoden 2019 aikana. Perinteisten videovalvontajärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja kilpailu on kasvanut merkittävästi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan. Lisäksi markkinoille on syntymässä tarve kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen tilauskanta kasvoi vuoden 2018 aikana. Kuten liiketoiminnan luonteeseen kuuluu, ajoittuu  merkittävä osa toimituksista useammalle tulevalle vuodelle. Arvioimme videovalvonta- ja informaatioratkaisujen vuoden 2019 liikevaihdon edelleen kasvavan edellisestä vuodesta.

Network Services –liiketoiminta-alueella operaattoreiden kysyntä eri palveluille kasvaa verkkoarkkitehtuurien muutosten seurauksena. Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Suurimmalla markkina-alueellamme, Saksassa, tulemme jatkamaan toiminnan tehostamista, organisaation kyvykkyyksien vahvistamista ja alihankkijaverkoston uudistamista. Panostamme lisäksi asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamiseen. Vuonna 2018 saatiin Saksassa päätökseen merkittävä toimitusprojekti eikä vuoden 2019 ennusteeseen sisälly vaastaavaa projektia. Tästä johtuen arvioimme Network Services –liiketoiminta-alueen vuoden 2019 liikevaihdon laskevan edellisen vuoden liikevaihdosta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon pysyvän vuoden 2018 tasolla (250,3 M€). Liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuotta 2018 korkeammaksi (9,7 M€).

 

Q3 2018

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 −tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit suunnittelevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon jäävän alle edellisen vuoden tason.

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Video­valvonta­ratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonais­valtaisemmille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liike­toimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaali­aikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta saatiin päätökseen ja uusi sopimus allekirjoitettiin toukokuun alussa. Uudella sopimuksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

 

Q2 2018

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 −tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit harkitsevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien, hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon jäävän alle edellisen vuoden tason.

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Video­valvonta­ratkaisujen älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonais­valtaisemmille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liike­toimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaali­aikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta saatiin päätökseen ja uusi sopimus allekirjoitettiin toukokuun alussa. Uudella sopimuksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

 

Q1 2018

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit harkitsevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuosien 2018 ja 2019 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon saavuttavan edellisen vuoden tason.

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Video­valvonta­ratkaisuiden älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonais­valtaisemmille tilannekuvajärjestelmille missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liike­toimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaali­aikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Neuvottelut saksalaisen asiakkaan merkittävän kolmivuotisen raamisopimuksen uudistamisesta ovat edenneet loppusuoralle. Neuvottelujen lopputuloksella on merkittävä vaikutus palveluliiketoiminnan kannattavuuteen. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

 

Näkymät vuodelle 2018

 

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Erityisesti panostukset Pohjois-Amerikan markkinoille jatkuvat kuluvan vuoden aikana.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Vuoden 2018 aikana päättyy kaksi Euroopan mittakaavassa merkittävää verkonpäivitysprojektia. Operaattorit käynnistävät uusia päivitysprojekteja, mutta niiden ajoitukseen liittyy epävarmuutta, koska operaattorit harkitsevat jo seuraavan sukupolven hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisia ratkaisuja. Arvioimme uusien hajautettua verkkoarkkitehtuuria hyödyntävien investointiprojektien käynnistyvän sekä Euroopassa, että erityisesti Pohjois-Amerikassa vuoden 2018 aikana. Tilaajaverkkoteknologian muutoksella on vaikutuksia myös toimittajien kilpailutilanteeseen. Teleste jatkaa investointeja hajautetun verkkoarkkitehtuurin teknologiaan ja uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Lisäksi Yhdysvaltoihin perustetun tytäryhtiön tavoitteena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Edellä mainittujen panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden vuoden 2018 liikevaihdon saavuttavan edellisen vuoden tason.

Kaupunkiympäristöjen turvallisuuden parantaminen, kasvava joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden järjestelmien yleistyminen luovat pohjaa uudelle liiketoiminnalle. Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu alalla on kasvanut merkittävästi ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Video­valvonta­ratkaisuiden älykkyys lisääntyy muun muassa hahmontunnistuksen ja tekoälyn suuntaan, sekä vastaavasti markkinoille on syntymässä tarve kokonais­valtaisemmille tilannekuvajärjestelmille missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liike­toimintaa myös joukkoliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Reaali­aikaisen informaation toimittaminen matkustajille on edellytys turvalliselle ja joustavalle joukkoliikenteelle. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat vuoden 2017 aikana, mutta merkittävä osa toimituksista ajoittuu tuleville vuosille. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi edellisestä vuodesta.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden parannusohjelmaa jatketaan vuonna 2018 ja odotamme toimenpiteiden tuottavan tuloksia vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lisäksi käymme neuvotteluja merkittävän raamisopimuksen uudistamisesta asiakkaan kanssa. Arvioimme vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta.

 

Teleste odottaa yhtiön liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna (234,6 M€). Liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi positiivinen, mutta käynnissä olevien panostuksien johdosta se ei vielä saavuta vuoden 2016 ennätystasoa (15,6 M€).

 

Näkymät Q3/2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016 tasolla. Telesten koko tilaajaverkkojen tuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS 3.1 -tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Kuluvana vuonna olemme panostaneet uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin ja lisäksi olemme perustaneet tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä.

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja  uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat alkuvuonna selvästi viime vuotta korkeammiksi, mutta toimitukset painottuvat seuraaville vuosille. 

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Saksan palveluliiketoiminnan merkittävästi nousseet alihankintakustannukset ovat lisänneet liiketoiminnan tappiollisuutta ja kannattavuuden parannusohjelman tulokset ovat viivästyneet. Näistä syistä Saksan palveluliiketoiminnan liikearvo kirjattiin alas ja käynnistettiin kannattavuutta parantavat uudelleenjärjestelyt. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto jää alle vertailukauden ja että vuoden 2017 liiketulos jää selvästi alle vertailukauden tason. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi alkuvuotta parempi.

 

Näkymät Q2/2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos painottuvat vuoden toiselle puoliskolle.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016 tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS 3.1 -tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Kuluvana vuonna olemme panostaneet uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin ja lisäksi olemme perustaneet tytäryhtiön, jonka tarkoituksena on edistää laajakaistaverkkotuotteiden myyntiä Pohjois-Amerikan kaapeliverkko-operaattoreille. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä.

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja  uusiin älykkäisiin ratkaisuihin. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen saadut tilaukset kasvoivat alkuvuonna selvästi viime vuotta korkeammiksi, mutta toimitukset painottuvat seuraaville vuosille.  

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Saksan palveluliiketoiminnan merkittävästi nousseet alihankintakustannukset ovat lisänneet liiketoiminnan tappiollisuutta ja kannattavuuden parannusohjelman tulokset ovat viivästyneet. Näistä syistä Saksan palveluliiketoiminnan liikearvo kirjattiin alas ja käynnistettiin kannattavuutta parantavat uudelleenjärjestelyt. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto jää alle vertailukauden ja että vuoden 2017 liiketulos jää selvästi alle vertailukauden tason. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi alkuvuotta parempi.

 

Uusi ohjeistus vuoden 2017 näkymistä - 14.7.2017

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto jää alle vertailukauden ja että vuoden 2017 liiketulos jää selvästi alle vertailukauden tason. Toisen vuosipuoliskon liiketuloksen ennakoidaan olevan selvästi alkuvuotta parempi.

 

Näkymät Q1/2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Alhaisesta tilauskannasta johtuen Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos painottuvat vuoden toiselle puoliskolle.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016 tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS 3.1 -tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Vuonna 2017 aloitamme panostukset uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä.

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten videovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja  uusiin älykkäisiin ratkaisuihin.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta erityisesti Saksassa. Valmistaudumme uudelleenorganisoimaan ja sopeuttamaan palvelutuotantoa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Saksassa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016 tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille markkina-alueille.

 

Näkymät vuodelle 2017

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Alhaisesta tilauskannasta johtuen Video and Broadband Solutions –liiketoiminta-alueen liikevaihto ja –tulos painottuvat vuoden toiselle puoliskolle.

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden vastatessa kuluttajien uusiin ja laajeneviin laajakaista- ja videopalvelutarpeisiin. Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden kysynnän jatkuvan Euroopassa vuoden 2016 tasolla. Telesten koko tilaajaverkkotuoteportfolio on uudistettu DOCSIS 3.1 -tietoliikennestandardin mukaiseksi ja tarjontamme mahdollistaa kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Asiakaskuntamme konsolidoituu ja kilpailijamme tuovat markkinoille omia DOCSIS 3.1 tuotteitaan, joiden seurauksena tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu painetta. Erityisesti Amerikan markkinat kasvavat vahvasti ja tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia Telesten tilaajaverkkotuotteille. Vuonna 2017 aloitamme panostukset uusille markkinoille soveltuviin tilaajaverkkotuotteisiin. Panostusten tavoitteena on kasvattaa myyntiä pidemmällä tähtäimellä.

Julkisten alueiden videovalvontaratkaisujen kysyntä jatkuu maailmanlaajuisesti, mutta kansantaloudellinen tilanne voi viivästyttää joitakin investointipäätöksiä. Pariisissa käyttöönotettu Telesten julkisten alueiden videovalvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Lisäarvo painottuu aiempaa enemmän älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin ja perinteisten viedovalvontalaitteiden hintaeroosio jatkuu. Uudet innovaatiot ja ratkaisut muuttavat liiketoimintaa myös raideliikenteen matkustajainformaatioratkaisuissa. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen perinteisessä liiketoiminnassa on välttämätöntä. Kilpailukyvyn parantaminen edellyttää tuotekehitysinvestointeja  uusiin älykkäisiin ratkaisuihin.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta erityisesti Saksassa. Valmistaudumme uudelleenorganisoimaan ja sopeuttamaan palvelutuotantoa asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Saksassa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2017 liikevaihto ja liiketulos jäävät alle vuoden 2016 tason johtuen tilikauden alun alhaisesta tilauskannasta, palvelutuotannon sopeuttamistoimenpiteistä Saksassa ja kasvupanostuksista uusille markkina-alueille. 

 

Näkymät Q3/2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä, joskin tietyt kaapelioperaattorit ovat siirtäneet tämän vuoden verkkoinvestointejaan vuodelle 2017. Uudet DOCSIS 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta erityisesti Saksassa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Näkymät Q2/2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä, joskin tietyt kaapelioperaattorit ovat siirtäneet tämän vuoden verkkoinvestointejaan vuodelle 2017. Uudet DOCSIS 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Englannissa tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Näkymät Q1/2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet DOCSIS 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit.

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Englannissa tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Näkymät vuodelle 2016

Video and Broadband Solutions -liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisujen markkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Pariisissa käyttöönotettu julkisten alueiden valvontaratkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia maailman muissa suurkaupungeissa. Telesten videovalvonnan ja matkustajaliikenteen informaatioratkaisuista hyötyvät junavalmistajat ja joukkoliikenneoperaattorit. 

Network Services -liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Englannissa tavoitteena on parantaa palveluliiketoiminnan kannattavuutta. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2016 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2015 tason.

 

Näkymät Q3/2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja matkustajainformaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron‑yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa.

Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

 

Näkymät Q2/2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja matkustajainformaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron‑yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

Näkymät Q1/2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja raideliikenteen informaatiomarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.
 

Näkymät vuodelle 2015

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja vahvistaa markkina-asemaa valikoiduilla uusilla markkina-alueilla Euroopan ulkopuolella. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat kaapelioperaattoreiden verkkokapasiteetin kasvattamisen kilpailukykyisesti. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Euron arvon muutokset erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin suhteen vaikuttavat toisaalta Telesten kilpailukykyyn ja toisaalta tuotteiden valmistuskustannuksiin. Videovalvonta- ja raideliikenteen tiedonhallintamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme orgaanisen kasvun lisäksi Mitron-yrityskaupan lisäävän liikevaihtoa yli 22 miljoonaa euroa ja vaikuttavan liiketulokseen positiivisesti.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää edelleen operatiivista tehokkuutta ja lisätä niiden palveluiden osuutta, jotka tuottavat korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tavoitteen mukaisesti jatkamme uuden palveluliiketoiminnan laajentamista Englannissa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vähintään vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme, että vuoden 2015 liikevaihto ja liiketulos ylittävät vuoden 2014 tason.

 

Näkymät Q3/2014 

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat operaattoreiden verkkoinvestointien aktivoitumisen. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja kasvattaa korkeamman osaamisen palveluliiketoimintaa. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla.


Uusi ohjeistus vuoden 2014 näkymistä

Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihto on vuoden 2013 tasolla ja liiketulos jäänee vuoden 2013 tasosta.


Aikaisempi ohjeistus vuoden 2014 näkymistä

Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa.

 

Näkymät Q2/2014

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uudet Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaiset tuotteet mahdollistavat operaattoreiden verkkoinvestointien aktivoitumisen vuoden loppupuolella. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kannattavuuden paranevan alkuvuoteen verrattuna.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja luopua kannattamattomista palvelutoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla, mutta kannattavuuden paranevan alkuvuoteen verrattuna.

Arvioimme, että vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa.

 

Näkymät Q1/2014

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uuden Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaisen tuotetarjonnan rajallisuus saattaa viivästyttää alkuvuoden verkkoinvestointeja. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen markkinatilanteen vaihtelevan voimakkaasti vuoden aikana.


Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja luopua kannattamattomista palvelutoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteillä luodaan edellytykset vertailuvuotta parempaan kannattavuuteen, mutta niillä on liikevaihtoa lievästi laskeva vaikutus. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla.


Arvioimme vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vertailukaudesta. Tämän johdosta arvioimme, että koko vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa.
 

Näkymät vuodelle 2014  

Video and Broadband Solutions liiketoiminnan tavoitteena on säilyttää vahva markkina-asema Euroopassa ja laajentua valikoiduille uusille markkina-alueille. Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien laajakaista- ja videopalveluiden myötä. Uuden Docsis 3.1 tietoliikennestandardin mukaisen tuotetarjonnan rajallisuus saattaa viivästyttää alkuvuoden verkkoinvestointeja. Hintaeroosio markkinoilla jatkuu. Videovalvontamarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu, mutta julkisen sektorin päätökset projektien aloittamisista voivat viivästyä vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen markkinatilanteen vaihtelevan voimakkaasti vuoden aikana ja kysynnän painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

Network Services liiketoiminnan tavoitteena on kehittää operatiivista tehokkuutta ja luopua kannattamattomista palvelutoiminnoista kuluvan vuoden aikana. Toimenpiteillä luodaan edellytykset vertailuvuotta parempaan kannattavuuteen, mutta niillä on liikevaihtoa lievästi laskeva vaikutus. Arvioimme kokonaisvaltaisten verkkopalvelujen kysynnän keskeisillä kohdemarkkinoillamme jatkuvan vertailuvuoden tasolla.

Arvioimme vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liiketuloksen jäävän selvästi vertailukaudesta. Tämän johdosta arvioimme, että koko vuoden 2014 liikevaihto ja liiketulos eivät saavuta vuoden 2013 tasoa. 

Näkymät Q3/2013

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden välittämien uusien videopalveluiden myötä. Kuitenkin operaattoreiden tekemät vertailut tulevaisuuden tilaajaverkkoteknologioiden välillä saattavat viivästyttää investointien käynnistämistä. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kannattavuuden paranevan vertailukaudesta.

Network Services liiketoiminta-alueen kannattavuuden arvioimme jäävän vertailukauden tasosta.  

Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason.

Näkymät Q2/2013

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden välittämien uusien videopalveluiden myötä. Kuitenkin operaattoreiden tekemät vertailut tulevaisuuden tilaajaverkkoteknologioiden välillä saattavat viivästyttää investointien käynnistämistä. Arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen kannattavuuden paranevan vertailukaudesta.

Network Services liiketoiminta-alueen kannattavuuden arvioimme jäävän vertailukauden tasosta.

Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason.

Näkymät Q1/2013

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä, joten arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen toimitusten kohdemarkkinoillamme saavuttavan vähintään vuoden 2012 tason. Kaapelioperaattoreiden investoinnit painottuvat näkemyksemme mukaan vuoden toiselle puoliskolle.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kohdemarkkinoillamme saavuttaa arviomme mukaan vähintään vuoden 2012 tason ja kannattavuus paranee vuoden 2012 tasosta tuottavuuden kehittymisen myötä.

Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.

Näkymät vuodelle 2013

Kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä, joten arvioimme Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen toimitusten kohdemarkkinoillamme saavuttavan vähintään vuoden 2012 tason. Kaapelioperaattoreiden investoinnit painottuvat näkemyksemme mukaan vuoden toiselle puoliskolle.

Network Services liiketoiminta-alueen liikevaihto kohdemarkkinoillamme saavuttaa arviomme mukaan vähintään vuoden 2012 tason ja kannattavuus paranee vuoden 2012 tasosta tuottavuuden kehittymisen myötä.

Arvioimme vuoden 2013 liikevaihdon ja liiketuloksen saavuttavan vuoden 2012 tason. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos jäävät arviomme mukaan alle vertailukauden.

Näkymät Q3/2012

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme kasvavat arviomme mukaan  koko vuoden osalta vuoden 2011 tasosta. 
Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa kannattavuus paranee selvästi koko vuoden osalta vuoden 2011 tasosta.

Telesten kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus jäävät vertailukaudesta johtuen kysynnän tasaantumisesta.

Arvioimme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2011 tasosta.

​Näkymät Q2/2012

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme kasvavat arviomme mukaan  vuoden 2011 tasosta. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Myös kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä. Kesällä 2012 pidettävät isot urheilutapahtumat hiljentävät verkkojen päivityksiä myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Johtuen vertailukauden vahvasta viimeisestä neljänneksestä vastaavan kannattavuuden saavuttaminen loppuvuoden osalta on haasteellista.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kannattavuuden parantuvan vuoden 2011 tasosta tehostamistoimenpiteiden asteittaisen käyttöönoton myötä.

Arvioimme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2011 tasosta. 

​Näkymät Q1/2012

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme kasvavat arviomme mukaan  vuoden 2011 tasosta. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Myös kaapeliverkkojen kapasiteetin kasvattaminen jatkuu operaattoreiden tarjoamien uusien videopalveluiden myötä. Kesällä 2012 pidettävät isot urheilutapahtumat saattavat hiljentää verkkojen päivityksiä vuoden toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kannattavuuden parantuvan vuoden 2011 tasosta tehostamistoimenpiteiden asteittaisen käyttöönoton myötä.

Arvioimme vuoden 2012 liikevaihdon ja liiketuloksen kasvavan vuoden 2011 tasosta.

​Näkymät vuodelle 2012

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat arviomme mukaan vuoden 2012 aikana vähintään vuoden 2011 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistäneet TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan optiset tuote- ja IP -verkkoratkaisumme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa.

Network Services liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä jatkuu arviomme mukaan vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa uskomme liiketuloksen parantuvan vuoden 2011 tasosta resurssienhallinnan tehostumisen myötä.

Liikevaihto ja liiketulos kasvavat vuoden 2011 tasosta.

​Näkymät Q3/2011

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat arviomme mukaan vuoden 2011 aikana ainakin vuoden 2010 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistäneet TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Telesten toimitukset liittyen turvallisuuteen ja liikennevalvontaan jäävät vertailukauden tasolle johtuen useiden keskikokoisten kertaprojektien siirtymästä.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen aktiivisena. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kuluvan vuoden kannattavuuden parantuvan vuoden 2010 tasosta liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimenpiteiden asteittaisen käyttöönoton myötä.
 
Pidämme vuoden 2011 näkymät ennallaan. Arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta.

​Näkymät Q2/2011

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat arviomme mukaan vuoden 2011 aikana vähintään vuoden 2010 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Turvallisuuteen ja liikennevalvontaan liittyvät toimitukset voivat jäädä vertailukauden tasolle johtuen useiden keskikokoisten kertaprojektien siirtymästä.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen aktiivisena. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kuluvan vuoden kannattavuuden parantuvan vuoden 2010 tasosta liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimenpiteiden asteittaisen käyttöönoton myötä.

Pidämme vuoden 2011 näkymät ennallaan. Arvioimme liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta. Liiketuloksen parannuksen edellytyksenä on Saksan palvelutoiminnan kehitysohjelman toteutus loppuvuoden aikana.

​Näkymät Q1/2011

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat vuoden 2011 aikana vähintään vuoden 2010 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Turvallisuuteen ja liikennevalvontaan liittyvät toimitukset voivat jäädä vertailuvuoden tasolle johtuen useiden keskikokoisten kertaprojektien siirtymästä.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa odotamme kannattavuuden parantuvan vuoden 2010 tasosta kehitysohjelman asteittaisen käyttöönoton myötä. Kannattavuuden parantuminen painottuu arviomme mukaan kuluvan vuoden toiselle vuosipuoliskolle.

Arvioimme vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta. Liiketuloksen parannuksen edellytyksenä on Saksan palvelutoiminnan kehitysohjelman aikataulunmukainen toteutus.

Näkymät vuodelle 2011 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan laite- ja ratkaisutoimitukset kohdemarkkinoillamme saavuttavat vuoden 2011 aikana vähintään vuoden 2010 tason. Euroopan teleoperaattorit ovat käynnistämässä TV-jakelun infrastruktuuri-investointeja ja näkemyksemme mukaan videokeskus- ja optiset verkkotuotteemme ovat kilpailukykyisiä tässä uudessa kehittyvässä markkinassa. Turvallisuuteen ja liikennevalvontaan liittyvät toimitukset kasvavat vuoden 2010 tasosta.

Network Services liiketoiminta-alueen palveluiden kysyntä jatkuu vuositasolla suhteellisen vakaana. Päämarkkina-alueella Saksassa uskomme kannattavuuden parantuvan vuoden 2010 tasosta käynnissä olevien tehostamistoimenpiteiden myötä. Kannattavuuden parantuminen painottuu arviomme mukaan vuoden 2011 toiselle vuosipuoliskolle.

Teleste uskoo säilyttävänsä vahvan markkina-asemansa ydinmarkkinoillaan. Vaikeat sääolosuhteet
Keski-Euroopassa sekä alkuvuoden alhainen tilauskanta saattavat rajoittaa toimituksiamme vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uskomme koko vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman ja liiketuloksen paranevan jonkin verran vuoden 2010 tasosta.

 

Näkymät Q3/2010 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan verkkoinvestoinneissa varovaisuus jatkunee loppuvuodenkin ajan. Uskomme toimitusten pysyvän kuitenkin vähintään vuoden 2009 tasolla.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä pysyy arviomme mukaan vuositasolla vakaana, mutta vaihtelee jonkin verran vuosineljänneksittäin. Toteutetut strategiset panostukset varmistavat liikevaihdon kasvun vertailuvuodesta.

Liikevaihdon kasvusta ja kustannusten sopeuttamisesta johtuen arvioimme vuoden 2010 liiketuloksen paranevan selvästi vuoden 2009 tasosta.

Näkymät Q2/2010 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan verkkoinvestoinneissa varovaisuus jatkunee koko kuluvan vuoden ajan. Uskomme toimitusten pysyvän kuitenkin vähintään vuoden 2009 tasolla.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä pysyy arviomme mukaan vakaana. Toteutetut strategiset panostukset varmistavat liikevaihdon kasvun vertailuvuodesta.

Liikevaihdon kasvusta ja kustannusten sopeuttamisesta johtuen arvioimme vuoden 2010 liiketuloksen paranevan selvästi vuoden 2009 tasosta.

Näkymät Q1/2010 

Video and Broadband Solutions liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan verkkoinvestoinneissa varovaisuus jatkunee koko kuluvan vuoden ajan. Uskomme toimitusten pysyvän kuitenkin vähintään vuoden 2009 tasolla.

Network Services liiketoiminta-alueen nykyisen asiakaskunnan kysyntä pysyy arviomme mukaan vakaana. Toteutetut yritysostot varmistavat liikevaihdon huomattavan kasvun vertailuvuodesta.

Liikevaihdon kasvusta ja kustannusten sopeuttamisesta johtuen arvioimme vuoden 2010 liiketuloksen paranevan selvästi vuoden 2009 tasosta.

Näkymät vuodelle 2010

Telesten arvion mukaan Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan palvelutarjonta kotitalouksille säilyy suhteellisen vakaana epävarmassakin markkinatilanteessa. Liiketoiminta-alueen tarjoamien verkkopalveluiden kysyntä kohdemarkkinoillamme pysyy vakaana, mutta vaikean rahoitusmarkkinatilanteen johdosta kaapelioperaattorit ovat verkkoinvestoinneissaan edelleen varovaisia.

Näkemyksemme mukaan Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen tarjoamien tuoteratkaisujen toimitukset vuoden 2010 osalta pysyvät kuitenkin vähintään vuoden 2009 tasolla. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvaa lisääntyneen palvelutarjontamme myötä. Kuitenkin poikkeuksellisen kylmä talvi Euroopassa vaikeuttaa verkkojen asennuksia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi merkittävät urheilutapahtumat vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla saattavat hidastaa verkkojen päivityksiä.

Video Networks -liiketoiminta-alueen markkinoilla lisääntyvä tarve turvallisuuteen sekä liikenteen infrastruktuurin tehostamiseen mahdollistavat liikevaihdon varovaisen kasvun vuoden 2010 aikana.

Teleste uskoo säilyttävänsä ydinmarkkinoillaan vahvan markkina-aseman ja jatkaa strategiansa määrätietoista toteuttamista, kuitenkin kustannusrakennetta suhdannetilanteen mukaisesti sopeuttaen. Viimeaikaiset strategiset panostukset palveluliiketoimintaan mahdollistavat epävarmassa markkinatilanteessa liikevaihdon kasvun vuoden 2009 tasosta. Liikevaihdon kasvusta ja kustannusten sopeuttamisesta johtuen arvioimme vuoden 2010 liiketuloksen paranevan vuoden 2009 tasosta.

Konsernin palvelutarjonnan kasvun johdosta segmenttiraportointi muuttuu vuoden 2010 alusta lukien. Uudet segmentit ovat tuotepainotteiset Video- ja Laajakaistaratkaisut (Video and Broadband Solutions)ja palveluliiketoiminnan Verkkopalvelut (Network Services). Broadband Cable Networks ja Video Networks tuote- ja järjestelmäratkaisut yhdistetään Video ja Laajakaistaratkaisut – liiketoiminta-alueeseen ja Verkkopalvelut sisältävät verkkojen ylläpito- ja suunnittelupalvelut.
 

Näkymät Q3/2009 

Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan palvelutarjonta kotitalouksille säilyy suhteellisen vakaana epävarmassakin markkinatilanteessa. Liiketoiminta-alueen tarjoamien verkkopalveluiden kysyntä kasvaa Saksassa. Vaikean rahoitusmarkkinatilanteen johdosta kaapelioperaattorit ovat verkkoinvestoinneissaan edelleen varovaisia. Näkemyksemme mukaan Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen tarjoamien tuoteratkaisujen toimitukset jäävät kuluvana vuonna selvästi alle vuoden 2008 tason ja hintakilpailu jatkuu edelleen. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvaa lisääntyneen palvelutarjonnan myötä.

Video Networks -liiketoiminta-alueen markkinoilla lisääntyvä tarve turvallisuuteen sekä liikenteen infrastruktuurin tehostamiseen ylläpitävät kysyntää aikaisemman vuoden tasolla.

Teleste uskoo säilyttävänsä ydinmarkkinoillaan vahvan markkina-aseman ja jatkaa strategiansa määrätietoista toteuttamista, kuitenkin kustannusrakennetta suhdannetilanteen mukaisesti sopeuttaen. Telesten viimeaikaiset strategiset panostukset verkkopalveluihin vaimentavat liikevaihdon syklisyyttä epävarmassa markkinatilanteessa.

Konsernin toimintasuunnitelmassa varaudutaan edellisvuotta pienempään tuote- ja järjestelmämyyntiin johtuen kuluvan vuoden alhaisemmasta verkkoinvestointien kysynnästä. Lisääntyneen verkkopalvelutarjonnan vaikutuksesta arvioimme liikevaihdon ylittävän selvästi viime vuoden tason, mutta liiketulos jää selvästi viime vuoden tasosta.


Näkymät Q2/2009 

Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan palvelutarjonta kotitalouksille säilyy suhteellisen vakaana epävarmassakin markkinatilanteessa. Liiketoiminta-alueen tarjoamien verkkopalveluiden kysyntä jatkuu vahvana Saksassa. Vaikean rahoitusmarkkinatilanteen johdosta kaapelioperaattorit ovat verkkoinvestoinneissaan kuitenkin varovaisia. Näkemyksemme mukaan Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen tarjoamien tuoteratkaisujen toimitukset jäävät kuluvana vuonna alle vuoden 2008 tason ja hintakilpailu lisääntyy edelleen.

Video Networks -liiketoiminta-alueen markkinoilla lisääntyvä tarve turvallisuuteen sekä liikenteen infrastruktuurin tehostamiseen ylläpitävät kysyntää viime vuoden tasolla.

Teleste uskoo säilyttävänsä ydinmarkkinoillaan vahvan markkina-aseman ja jatkaa strategiansa määrätietoista toteuttamista, kuitenkin kustannusrakennetta suhdannetilanteen mukaisesti sopeuttaen. Telesten viimeaikaiset strategiset panostukset palveluliiketoimintaan vaimentavat liikevaihdon syklisyyttä epävarmassa markkinatilanteessa.

Yhtiön toimintasuunnitelmassa varaudutaan edellisvuotta pienempään tuote- ja järjestelmämyyntiin johtuen kuluvan vuoden alhaisemmasta verkkoinvestointien kysynnästä. Lisääntyneen palveluliiketoiminnan vaikutuksesta arvioimme liikevaihdon päätyvän vähintäänkin viime vuoden tasolle, mutta koko vuoden liikevoitto jää selvästi viime vuoden tasosta.


Näkymät Q1/2009

Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen operaattoriasiakaskunnan palvelutarjonta kotitalouksille säilyy epävarmassakin markkinatilanteessa suhteellisen vakaana. Liiketoiminta-alueen tarjoamien verkkopalveluiden kysyntä kasvaa erityisesti Saksassa. Vaikean rahoitusmarkkinatilanteen johdosta kaapelioperaattorit ovat verkkoinvestoinneissaan kuitenkin varovaisia. Näkemyksemme mukaan Broadband Cable Networks -liiketoiminta-alueen tarjoamien tuoteratkaisujen toimitukset jäävät kuluvana vuonna alle vuoden 2008 tason ja hintakilpailu lisääntyy edelleen.

Video Networks -liiketoiminta-alueen markkinoilla lisääntyvä tarve turvallisuuteen sekä liikenteen infrastruktuurin tehostamiseen ylläpitävät kysyntää aikaisemman vuoden tasolla.

Teleste tulee säilyttämään ydinmarkkinoillaan vahvan markkina-aseman ja jatkamaan strategiansa määrätietoista toteuttamista, kuitenkin kustannusrakennetta suhdannetilanteen mukaisesti sopeuttaen. Telesten viimeaikaiset strategiset panostukset palveluliiketoimintaan vaimentavat liikevaihdon syklisyyttä epävarmassa markkinatilanteessa.

Verkkoinvestointien viivästymisistä johtuen yhtiön toimintasuunnitelmassa varaudutaan edellisvuotta alhaisempaan liikevaihtoon ja selvästi alhaisempaan kannattavuuteen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuoden toisella vuosipuoliskolla odotamme markkinoiden aktivoituvan jonkin verran perustuen operaattoreiden investointisuunnitelmiin. Arvioimme kuitenkin, että koko vuoden kannattavuus jää selvästi viime vuoden tasosta.