Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja sille yhtiölle, joka on omistuksen kohteena.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistusosuutensa, kun se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33,3 %, 50 % tai 66,7 % (liputusraja) kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta.