Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja sille yhtiölle, joka on omistuksen kohteena.


Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä asianomaiselle listayhtiölle että Finanssivalvonnalle (ns. liputusvelvollisuus). Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Liputusilmoitus tehdään, kun omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai alittaa liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään liputusrajan rikkoutumista seuraavana kaupankäyntipäivänä.

Liputusilmoitukset toimitetaan yhtiöön lähettämällä sähköposti osoitteeseen investor.relations@teleste.com. Liputusilmoitukset Finanssivalvonnalle lähetetään Finanssivalvonnan ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoa Finanssivalvonnan sivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-s...

 

Liputusilmoitukset

 

Teleste Oyj
Sijoittajasuhteet
Postiosoite: PL 323, 20101 Turku
Käyntiosoite: Telestenkatu 1, 20660 Littoinen
Puh: 02 2605 611
investor.relations@teleste.com