Kohti ekologisempaa maailmaa

Digitalisaation eteneminen luo monia mahdollisuuksia ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Myönteinen vaikutus yhteiskuntaan

Teleste on mukana rakentamassa verkottunutta maailmaa. Sen tarjoamat tuotteet ja palvelut edistävät ihmisten jokapäiväisen elämän turvallisuutta, sujuvuutta, älykkyyttä ja ekologisuutta. Omassa toiminnassaan Teleste noudattaa eettisiä sääntöjään ja vastuullisia toimintatapojaan. Hyvä yrityskansalaisuus tarkoittaa kestävän kehityksen edistämistä ja hyvinvoinnin jakamista ympäröiviin yhteiskuntiin.

Yritysvastuun edistäminen on ollut Telestellä jatkuva prosessi, jossa on seurattu eri vastuualueita: mm. taloudellista-, sosiaalista- ja ympäristövastuuta. Vuoden 2018 aikana käynnistettiin prosessi, jossa määritettiin Telestelle olennaisimmat vastuuteemat, jotta toteutettavat toimenpiteet ja investoinnit voidaan suunnata asioihin, joilla saadaan aikaiseksi yritysvastuun kannalta suurin vaikutus. Olennaisuudet määritettiin vertaamalla eri teemojen tärkeyttä suhteessa Telesten sidosryhmien tarpeisiin ja sen liiketoiminnan tulevaan menestykseen. Merkittävimmiksi teemoiksi nousivat Telesten tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva kehittäminen, ekologisen ja digitaalisen kehityksen edistäminen sekä toiminnan tehokkuus. Lisäksi maineen ylläpitäminen ja kumppanuuksien kehittäminen sekä kasvuhakuisuus nostettiin yritysvastuun tavoitteita palveleviksi teemoiksi.

Telesten tuote- ja palvelutarjonnassa korostuvat asiakas- ja käyttäjälähtöisyys, teknologinen edelläkävijyys sekä korkea laatu. Tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälki pyritään minimoimaan sekä tuotantovaiheessa että koko tuotteen elinkaaren ajalta. Digitalisaation eteneminen luo monia mahdollisuuksia ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja Telesten tarjonta tukee esimerkiksi julkisen liikenteen houkuttelevuutta erityisesti kaupunkialueilla.

Toiminnan tehokkuus mahdollistaa taloudellisen vastuun kantamisen ja se varmistetaan ylläpitämällä kilpailu- ja toimituskyky sekä kustannustehokkuus. Kasvua taas tukevat Telesten vahva brändi ja maine, jotka ovat erityisen tärkeitä uusilla markkina-alueilla ja toimittaessa entistä suurempien ja kansainvälisempien yritysten kumppanina. Luottamuksen ylläpitäminen ja yhteistyön tekeminen kaikkien sidosryhmien kanssa edistää yhteisten päämäärien saavuttamista. Olennaisuuksien määrittelyn jälkeen yritysvastuun edistämistä tullaan jatkamaan tavoitteiden ja mittareiden asettamisella ja toimenpidesuunnitelmien avulla.

Teleste myönteinen vaikutus yhteiskuntaan

 

Päivitetty 2020