Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioiksi yhtiökokous 2022 päätti:

  • puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
  • jäsenet 33 000 euroa/vuosi
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 49 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Yllä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.

Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut yhtiön kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisesti pois lukien päiväraha. Hallituksen jäsenet eivät ole työsuhteessa yhtiöön, eivätkä he kuulu yhtiön kannustin- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty toimielinten palkitsemisraportissa.

Päivitetty 2023