Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan verkottunutta ja turvallista yhteiskuntaa sekä vähentämään kuormitusta ympäristölle.

Teleste Oyj on listautuneena Nasdaq Helsingissä Teknologia-toimialaluokassa kaupankäyntitunnuksella TLT1V. Teleste kuuluu markkina-arvoltaan small cap -ryhmään. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2023 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Osakkeen hinta listautuessa 30.3.1999 oli 8,20 euroa.

Saadut tilaukset 2023, M€
149,6
(2022; 188,5)
Liikevaihto 2023, M€
151,3
(2022; 165,0)
Oikaistu liiketulos 2023, M€
1,2
(2022; 2,0)
Oikaistu osakekohtainen tulos 2023, €
0,09
(2022; -0,01)
Osakekohtainen osinko 2023 €, hallituksen esitys
0,00
(2022; 0,00)