Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan verkottunutta ja turvallista yhteiskuntaa sekä vähentämään kuormitusta ympäristölle.

Teleste Oyj on listautuneena Nasdaq Helsingissä Teknologia-toimialaluokassa kaupankäyntitunnuksella TLT1V. Teleste kuuluu markkina-arvoltaan small cap -ryhmään. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2022 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Osakkeen hinta listautuessa 30.3.1999 oli 8,20 euroa.

Saadut tilaukset 2022, M€
188,5
(2021; 175,5)
Liikevaihto 2022, M€
165,0
(2021; 144,0)
Oikaistu liiketulos 2022, M€
2,0
(2021; 5,5)
Oikaistu osakekohtainen tulos 2022, €
-0,01
(2021; 0,39)
Osakekohtainen osinko 2022 €, hallituksen esitys
0,00
(2021; 0,14)