Teleste on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan verkottunutta ja turvallista yhteiskuntaa sekä vähentämään kuormitusta ympäristölle.

Teleste Oyj on listautuneena Nasdaq Helsingissä Teknologia-toimialaluokassa kaupankäyntitunnuksella TLT1V. Teleste kuuluu markkina-arvoltaan small cap -ryhmään. Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja samansuuruiseen osinkoon.

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2021 oli 6 966 932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Osakkeen hinta listautuessa 30.3.1999 oli 8,20 euroa.

Liikevaihto, M€
144.0
(2020; 145.0)
Konsernin liiketulos, oikaistu, M€
5.5
(2020; 5.1)
Osakekohtainen tulos, €
0.39
(2020; 0.16)
Saadut tilaukset, M€
175.5
(2020; 148.8)
Osinko, hallituksen esitys €
0.14
(2019; 0.12)