Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2022 alkua leimasivat merkittävät tapahtumat ulkoisessa toimintaympäristössämme: nopeasti paheneva geopoliittinen tilanne Euroopassa, muuttuvat makrotalouden näkymät ja inflaation kiihtyminen, sekä pandemian jatkuminen Kiinassa. Vuosi jatkui poikkeusoloissa, mutta pystyimme etenemään vakaasti kohti strategisia tavoitteitamme. Päätimme vuoden 2022 vahvaan tilauskantaan ja merkittävään liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuus toipui vuoden jälkipuoliskolla.

Helmikuussa 2022 Euroopan geopoliittinen tilanne muuttui perusteellisesti, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan. Tämän seurauksena keskeytimme tuotteidemme myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Ajatuksemme ovat olleet sodan uhrien luona, ja olemme tukeneet Punaista Ristiä humanitaarisen avun toimittamisessa Ukrainaan ja lähialueille. Vaikka sodan suora vaikutus Telesten liiketoimintaan on toistaiseksi ollut suhteellisen rajallinen, epäsuorat seuraukset ovat vaikuttaneet huomattavasti toimintaympäristöömme, varsinkin materiaalien saatavuuden ja logistiikan lisähäiriöinä sekä energiakustannusten nousuna.

Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa oli edelleen merkittäviä häiriöitä koko vuoden 2022 ajan. Materiaalien toimitusajat olivat pitkiä ja vaikeasti ennustettavissa ja komponenttien hinnat nousivat. Pystyimme pitämään toimituskykyämme yllä lisäämällä puskurivarastojamme. Varastojen kasvattaminen johti nettokäyttöpääoman merkittävään kasvuun, mikä rasitti maksuvalmiusvarantojamme, joita kasvatimme uusilla lainajärjestelyillä.

Vahvana jatkunut kysyntä kaikilla toiminta-alueillamme johti korkeaan tilauskantaan ja liikevaihdon kasvuun. Liikevaihdon kasvattaminen komponenttien saatavuuden osalta vaikeassa tilanteessa osoittautui haastavaksi, ja nousevien komponentti- ja materiaalikustannusten siirtäminen myynti-hintoihin edellyttää jatkuvaa ponnistelua myös vuonna 2023. Bruttokatteeseen kohdistuu edelleen painetta, eikä se poistu täysin ennen kuin maailmanlaajuiset toimitusketjut normalisoituvat.

OLEMME MUKANA MAHDOLLISTAMASSA LAAJAKAISTATOIMIALAN 10G-VISIOTA

Verkkotuotteiden kysyntä pysyi erittäin hyvänä läpi vuoden 2022. Saimme eurooppalaisilta laaja-
kaistaoperaattoreilta useita tilauksia eri tuoteryhmissä ja saavutimme merkittäviä virstanpylväitä Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa solmimme toimitussopimuksen suuren yhdysvaltalaisen verkko-
operaattorin kanssa DOCSIS 4.0 -standardin mukaisista 1,8 GHz:n vahvistimista ja hajautetusta verkkoarkkitehtuuriteknologiasta. Lisäksi saimme toisen tilauksen hajautetusta verkkoarkkitehtuuri-
teknologiasta keskikokoiselta operaattorilta Yhdysvalloissa, ja neuvottelemme aktiivisesti monien muiden operaattoreiden kanssa.

Etätyön lisääntyminen sekä digitaalisten palveluiden ja suoratoistopalveluiden kasvava kulutus vauhdittavat laajakaistakapasiteetin ja nopeampien loppukäyttäjänopeuksien kysyntää. Varmistaakseen kilpailukykynsä kuitu kotiin -ratkaisuiden rinnalla, on kaapeliverkko-toimiala luonut oman teknologiasuunnitelmansa koskien seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardia. Sen kautta saavutetaan jopa 10 Gbps:n laajakaistanopeudet olemassa olevan koaksiaalikaapeloinnin kautta.
Erityisesti Pohjois-Amerikassa operaattorien odotetaan investoivan vahvasti tähän teknologiaan, kun taas Euroopassa investointiaalto saattaa olla maltillisempi osan operaattoreista investoidessa myös kuituratkaisuihin. Lisäämme ponnistelujamme Pohjois-Amerikan markkinoilla ja odotamme verkkotuotteiden liikevaihdon painopisteen siirtyvän tulevina vuosina vähitellen Euroopasta Pohjois-Amerikkaan.

Uskomme olevamme kilpailijoitamme edellä 1,8 GHz:n DOCSIS 4.0 -yhteensopivien verkkotuotteiden kehittämisessä. DOCSIS 4.0 -yhteensopivat passiivi-tuotteemme tulivat markkinoille vuonna 2022 ja
saivat hyvän vastaanoton eurooppalaisessa asiakaskunnassamme. Esittelimme 1,8 GHz:n vahvistin-teknologiaamme useille asiakkaille, ja tuotetestit etenevät suunnitellusti. Toimitusten arvioidaan alkavanvuoden 2023 jälkipuoliskolla.

TIETOTURVASTA JA INFORMAATIO-RATKAISUISTA TULEE YHÄ ÄLYKKÄÄMPIÄ
JA REAALIAIKAISEMPIA

Saimme videovalvonnassa ja julkisen liikenteen informaatioratkaisuissa useita merkittäviä uusia tilauksia vuoden aikana. Toimitukset etenivät pääosin suunnitellusti puskurivarastojen ansiosta, mutta kustannusten nousu rasitti monien kiinteähintaisten hankkeiden kannattavuutta. Markkina kääntyi kasvuun erityisesti julkisen liikenteen informaatiojärjestelmissä, vaikka komponenttien ja materiaalien saatavuus rajoitti kehitystä. Arvioimme markkinan kasvavan lähi-vuosina vakaasti megatrendien vauhdittamana. Markkinan kasvua tukevat nopeasti kehittyvät kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, kestävien julkisen liikenteen palveluiden lisääntyminen ja arkielämää sujuvoittavat monipuoliset älykkäät digitaaliset järjestelmät.

Kilpailukyvyn varmistaminen monimutkaisessa projektipohjaisessa markkinassa edellyttää jatkuvia tutkimus- ja kehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, joissa ohjelmistojen osuus kasvaa edelleen. Tämä tarkoittaa, että julkisen liikenteen informaatiojärjestelmämme kehittyvät yhä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisemmiksi. Myös videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy, kattaen reaaliaikaiset mobiilivideovalvontajärjestelmät ja tilannekuvajärjestelmät, jotka sisältävät videon ohella muiden datalähteiden hallintaa.

VAHVA YRITYSKULTTUURI EDISTÄÄ LIIKETOIMINTAA JA HYVINVOINTIA

Uskomme, että ulkoisen toimintaympäristön epävakaus jatkuu vuoden 2023 aikana, emmekä odota toimitusketjun haastavan tilanteen palaavan normaaliksi lähitulevaisuudessa. Olemme käynnistäneet monia erilaisia toimia parantaaksemme kannattavuuttamme ja optimoidaksemme käyttöpääomaamme. Näitä toimia jatketaan vuonna 2023. Yhtiö on myös käynnistänyt ohjelman strategiansa terävöittämiseksi vuonna 2023 ja sen jälkeen.

Liiketoiminnallamme on vahva perusta. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta korkea tilauskanta ja keskittyminen suorituskykyyn luovat perustan tulevaisuuden menestykselle, yhdessä sitoutuneiden työntekijöiden kanssa. Telesteläiset ovat tehneet töitä koko vuoden 2022 hyvin keskittyneesti ja määrätietoisesti. Yksi vuoden 2023 painopistealueistamme on edistää johtajuutta ja yrityskulttuuria, joiden avulla voimme yhdessä saavuttaa strategiset tavoitteemme ja pyrkiä kohti huippusuorituksia.

Telesten uusi kulttuurivisio esitellään vuoden 2023 alussa. Visio yhdistää telesteläisten tunnistamat kulttuurin vahvuudet ja kehityskohteet ja määrittää tavan, jolla toimimme rekrytoinneista pitkäkestoisiin työuriin ja saavutamme kestävän suorituskyvyn.

Kiitän kaikkia telesteläisiä hyvästä työstä sekä asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksesta Telesteä kohtaan. Telesten hallitusta kiitän saamastani tuesta.

Esa Harju,
toimitusjohtaja

Lähde: Telesten 14.3.2023 julkaistu vuoden 2022 Vuosikertomus