Yhtiökokous 2024

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 11.4.2024. Kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset julkistetaan erikseen pörssitiedotteella maaliskuun 2024 puoliväliin mennessä.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 15.2.2024 mennessä osoitteeseen Teleste Oyj, Investor Relations, PL 323, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com.

Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Telesten yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta. Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat myös mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, päättäminen osakeanneista, optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta sekä osakepääoman alentamisesta. Telesten yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus.