Yritysvastuu on tärkeä osa Telesten toimintaa, ja uskomme, että ratkaisumme ovat keskeisessä asemassa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Teknologiamme mahdollistavat ultranopeat ja luotettavat laajakaistaverkot, jotka parantavat verkkoyhteyksiä ja mahdollistavat näin esimerkiksi liikematkustamisen vähentämisen ja etätyön lisäämisen. Informaatio- ja videovalvontaratkaisumme varmistavat julkisten paikkojen turvallisuuden ja mahdollistavat älykkään, turvallisen ja sujuvan liikkumisen erityisesti kaupunkiympäristöissä sekä kannustavat julkisen liikenteen käyttämiseen.

Tutustu yritysvastuutyöhömme myös kansainvälisillä sivuillamme.

EU taksonomia

Olemme tehneet vastuullisuustoimistamme kokonaisvaltaisen arvion ja samalla arvioineet Telesten toiminnan kelpoisuutta EU-taksonomiaan. Iloksemme voimme todeta, että 34 prosenttia tämänhetkisestä liikevaihdostamme on taksonomiakelpoista. Pääomamenoistamme 50 prosenttia ja toimintakuluistamme 52 prosenttia liittyy toimintaan, jota pidetään ympäristön kannalta kestävänä

Ilmasto ja ympäristö

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja torjumaan ilmastonmuutosta. Tutkimus- ja tuotekehitystiimimme tekevät päivittäin työtä vähentääkseen tuotteidemme energiankulutusta ja parantaakseen niiden energiatehokkuutta. Innovoimme myös jatkuvasti ominaisuuksia, joilla pidennämme tuotteiden elinkaarta. Lue lisää keinoista, joilla rakennamme kestävämpää tulevaisuutta.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun alueella Teleste on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusnormeja. Emme hyväksy pakkotyötä, ihmiskauppaa tai lapsityövoiman käyttöä missään olosuhteissa.  Varmistamme työntekijöillemme innostavan ja kunnioittavan työpaikan edistämällä moninaista ja tasa-arvoista työkulttuuria, jossa kaikenlainen syrjintä, häirintä ja muu asiaton käytös on kiellettyä.  Uskomme, että työhyvinvointi syntyy merkityksellisistä tehtävistä, hyvästä ilmapiiristä, tiimityöstä, laadukkaasta johtamisesta ja hyvästä työn ja vapaa-ajan tasapainosta

Hyvä hallintotapa

Me Telestellä olemme sitoutuneet rehelliseen, läpinäkyvään ja luotettavaan liiketoimintaan sekä noudattamaan kaikkia soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia. Edellytämme samaa myös toimittajiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.   Noudatamme lahjontaa, korruptiota, rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista koskevia lakeja, asetuksia ja normeja. Haluamme jatkuvasti parantaa käytäntöjämme, ja seuraamme säännöllisesti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvää suoriutumistamme.

Tutustu aiheeseen kansainvälisellä sivustolla