Tarkastusvaliokunta

Teleste Oyj:n yhtiökokouksen 11.4.2024 jälkeen kokoontunut hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi seuraavan:

Mirel Leino-Haltia, puheenjohtaja
Jussi Himanen, jäsen
Vesa Korpimies, jäsen.

Tarkastustoiminta

Telesten tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lakisääteisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan Teleste Oyj:n hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle sekä osallistuvat vähintään kerran vuodessa hallituksen kokoukseen.

Telesten yhtiökokous valitsi 11.4.2024 PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Markku Launis.

Updated 2024