Telesten työntekijöitä ja muita sidosryhmiä kannustetaan tuomaan esiin huolia mahdollisista väärinkäytöksistä Telesten liiketoiminnassa tai muissa yhtiöön liittyvissä toiminnoissa.

Whistleblowing -viestintäkanavan ilmoitusmahdollisuus takaa, että ilmoituksentekijät voivat tuoda esiin huolensa nimettömästi ja vailla pelkoa seuraamuksista.

Tarkoituksena on:

  • Tukea Telesten arvoja ja rehellisyyttä
  • Taata, että työntekijät ja muut sidosryhmät voivat tuoda esiin huolia nimettömästi ilman pelkoa seuraamuksista
  • Tarjota läpinäkyvä ja luottamuksellinen prosessi eettisten ja juridisten huolien käsittelemiseksi

Tutustu Whistleblowing -kanavan tietosuojaselosteeseen.