Teleste Oyj:n hallitus on perustanut henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta henkilöstöön ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Telesten Oyj:n hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Timo Luukkaisen ja jäseniksi Heikki Mäkijärven ja Kai Telanteen.

Valiokunnan tarkoitus on toiminnallaan edesauttaa Telesten strategisesti tärkeiden kyvykkyyksien ja henkilöstöresurssien kehittämistä ja kohdentamista sekä tuottaa hallitukselle relevanttia informaatiota henkilöstön nykytilasta ja tulevista tavoitteista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se on valmisteleva toimielin. Hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.