Ilmasto ja ympäristö

Me Telestellä olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja torjumaan ilmastonmuutosta.

Tutkimus- ja tuotekehitystiimimme tekevät joka päivä työtä tämän sitoumuksen eteen vähentämällä tuotteiden energiankulutusta tai parantamalla niiden energiatehokkuutta. Tiimit innovoivat jatkuvasti ominaisuuksia, jotka mahdollistavat verkkojen automatisoinnin, etävalvonnan ja hallinnan ja minimoivat ajomatkat ja käynnit paikan päällä. Pyrimme myös pidentämään tuotteiden elinkaarta, ja esimerkiksi modulaariset ratkaisut tukevat yhteensopivuutta vanhempien ratkaisujen kanssa tuotepäivityksissä ja näin estävät asiakkaiden järjestelmien turhaa hävittämistä. Purkamisen helppous ja kierrätettävyys otetaan huomioon varhaisessa suunnitteluvaiheessa.  

Pyrimme myös varmistamaan, että tuotteissamme käytetyt materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti kestävistä lähteistä. Pyrimme myös välttämään erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC). Vältämme kertakäyttömuovin käyttöä tuotteissamme ja pakkauksissamme ja suosimme kierrätysmateriaalien käyttöä aina, kun se on mahdollista. Teemme myös kaikkemme käyttääksemme kaikkia resurssejamme tehokkaasti. Esimerkiksi kierrätetyn alumiinin osuus itse valmistamissamme tuotteissa oli 91 % vuonna 2023.  

Tärkeimmät tavanomaiseen toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ovat hiilidioksidipäästöt, luonnonvarojen käyttö ja materiaalihävikki.   

Ympäristötyötämme ohjaa Telesten ympäristöpolitiikka.

Pasi Järvenpään blogi

Tutustu Pasi Järvenpään (Senior Vice President, R&D) blogiin ”Walking the talk of sustainability at Teleste”. Pasi avaa blogissa tuotekehityksen roolia kestävän kehityksen periaatteiden tärkeänä toteuttajana ja kertoo miten olemme jo vuosikymmenten ajan keskittyneet tuotteiden energiankulutuksen optimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Blogi on kirjoitettu englanniksi.