Osakekohtainen tulos (EPS)
0,39
EUR
Osakekohtainen oma pääoma
3,79
EUR
Osakekohtainen osinko, hallituksen esitys
0,14
EUR
Osinko tuloksesta
36,0
%
Efektiivinen osinkotuotto
2,7
%

Osakemonitori

Kurssihistoria

Sijoituslaskuri

Osinko

Osakasrekisteri

Teleste Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 11.3.1999 alkaen. Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä. Omistajaluettelo on nähtävissä palvelupisteessä osoitteessa: Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs. 00100 Helsinki Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajien nimi- ja osoitetiedoissa tapahtuneet muutokset pyydetään ilmoittamaan omaa arvo-osuustiliä hoitavaan tilinhoitajayhteisöön. Teleste ei ylläpidä osakkeenomistajien osoiterekisteriä.