Telesten lähestymistapa palkitsemiseen

Teleste pyrkii kehittymään ja menestymään sen eri toimialoilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, joten vahvoista suorituksista ja saavutuksista annetaan tunnustusta ja niistä palkitaan. Telestellä henkilöstön kokonaispalkitseminen perustuu yhtiön strategisiin tavoitteisiin. Tämän mukaisesti Telesten henkilöstön palkitsemista ohjaavat tulokseen perustuvat palkitsemisperiaatteet, jotka jäsentävät palkitsemismallia organisaatiossa ja varmistavat, että henkilöstön palkitseminen on yhdenmukainen yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa.

Päätöksenteko palkitsemisessa

Telestellä uskotaan palkitsemiskäytäntöjen johdonmukaisuuteen. Palkitsemisjärjestelmien keskeinen tavoite on kannustaa yhtiön johtoa omistaja-arvon kasvattamiseen asettamalla johdon intressit yhtäläisiksi Telesten osakkeenomistajien kanssa. Johtoa palkitaan konkreettisista saavutuksista, yhtiön tuloskehityksen ja strategian toteuttamisesta. Hallitus päättää yhtiön palkitsemisjärjestelmän perusteista ja muista strategisista henkilöstöä koskevista asioista. Telesten palkitsemisperiaatteiden tarkoituksena on tehdä yhtiöstä kiinnostava työnantaja ja sitouttaa ja motivoida henkilöstöä palkitsemisratkaisuilla, joista maksettavat palkkiot perustuvat strategisten ja operatiivisten tulosten saavuttamiseen.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Telesten 11.4.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön toimielinten palkisemispolitiikaksi.

Tätä sovelletaan yhtiön vuonna 2028 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei sitä sitä ennen muuteta tai korvata uudella palkitsemispolitiikalla.

Päivitetty 2024