Public Safety and Mobility

Public Safety and Mobility -yksikkö toimittaa kokonaisvaltaisia informaatio- ja videovalvontaratkaisuja joukkoliikenneoperaattoreille, junavalmistajille ja julkiselle sektorille. Tuoteportfolio kattaa laajamittaiset matkustajainformaatioratkaisut sekä videovalvonta- ja tilannekuvajärjestelmät.

Merkittävin asiakaskunta koostuu junavalmistajista ja julkisen sektorin organisaatioista, kuten joukkoliikenneoperaattoreista ja viranomaisista. Asiakkaina voivat olla myös laajempia kokonaisuuksia integroivat yritykset ja integraattorit, jotka hyödyntävät Telesten ratkaisuja kokonaistoimituksissaan.

Yksikön päämarkkina-alue on Eurooppa, mutta sillä on toimintaa myös Pohjois-Amerikassa ja Lähi-idässä.

Yksikkö kehittää, suunnittelee ja valmistaa itse suuren osan tuotteistaan. Sen tuotekehitysyksiköt toimivat Suomessa, Puolassa ja Saksassa ja oma tuotanto tapahtuu pääosin Suomessa. Tuoteportfolioon kuuluu myös kolmansien osapuolien kehittämiä tuotteita, jotka täydentävät Telesten tuotetarjontaa.  

Public Safety and Mobility -yksikkö tarjoaa myös ratkaisuiden suunnitteluun, käyttöönottoon, järjestelmäintegrointiin, uudistuksiin ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Palveluiden asiakkaina on yksikön koko asiakaskunta. 

Yksiköllä on lähes kymmenen omaa toimipistettä ja useita integraatiokumppaneita. Euroopan ulkopuolella olevat tytäryhtiöt ja toimipisteet sijaitsevat Yhdysvalloissa.