Telesten eettinen toimintaohje

Telesten eettinen toimintaohje edustaa sitoutumista rehelliseen, läpinäkyvään ja luotettavaan liiketoimintaan sekä kaikkien sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten lakien ja määräysten noudattamiseen. Teleste on sitoutunut noudattamaan lahjontaa, korruptiota, rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista koskevia lakeja, määräyksiä ja standardeja sekä kunnioittamaan ja noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Yhdessä arvojemme, asiakaslähtöisyyden, kunnioituksen, luotettavuuden ja tuloksellisuuden kanssa eettiset toimintaohjeet luovat perustan liiketoimintamme harjoittamiselle ja ohjaavat työntekijöitämme heidän päivittäisessä työssään.

Kaikki työntekijämme ovat velvollisia osallistumaan Code of Conduct -koulutukseen. Seuraamme osallistumisastetta vuosittain.

Toimintaohjeemme on julkaistu kuudella eri kielellä.

Teleste pyytää myös tavarantoimittajiaan allekirjoittamaan toimittajien eettisen toimintaohjeen.