Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä vuosipalkasta, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, sekä muuttuvista palkanosista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmista sekä lisäeläkkeestä.

Toimitusjohtaja Esa Harjun kiinteä kuukausipalkka on 23 000 EUR kuukaudessa, sisältäen verotettavat luontaisedut (auto, puhelin ja terveysturvavakuutus). Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu lomarahaan.

Pitkän aikavälin kannustinohjelmat (LTI)

Suoritusperusteinen lisäosakeohjelma 2019-2021

Toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksettu osakepohjainen kannustinpalkkio perustui pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään 2018 (LTI 2018) (ansaintajakso 2019–2021). Tämän järjestelmän elementit olivat osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma (matching share plan; suhde 2:1) ja suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Suoriteperusteisen lisäosakeohjelman ansaintakriteeri oli absoluuttinen osakkeen kokonaistuoton kehitys. Toimitusjohtajan osakesijoitukseen perustuvan lisäosakeohjelman palkkio oli 2200 Telesten osaketta. Suoriteperusteisen lisäosakeohjelman perusteella ei maksettu palkkiota, koska ansaintakriteerien vähimmäistasoa ei saavutettu. (Toimitusjohtaja Esa Harju osallistui kyseiseen ohjelmaan silloisessa roolissaan Telesten liiketoimintajohtajana).

Toimitusjohtaja Esa Harju on oikeutettu seuraaviin käynnissä oleviin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin:

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2020–2022

Suoritusperusteisen lisäosakeohjelmanansaintakriteerinä on absoluuttinen osakkeen kokonaistuoton kehitys ja osakesijoitukseen perustuvan lisäosakeohjelman palkkiosuhde on yksi lisäosake kahta sijoitettua osaketta kohden. Maksimiansaintamahdollisuus on 23 400 Telesten osaketta. (Toimitusjohtaja Esa Harju osallistui kyseiseen ohjelmaan silloisessa roolissaan Telesten liiketoimintajohtajana).

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2021–2023   

Suoritusperusteisen lisäosakeohjelmanansaintakriteerinä on absoluuttinen osakkeen kokonaistuoton kehitys ja osakesijoitukseen perustuvan lisäosakeohjelman palkkiosuhde on yksi lisäosake kahta sijoitettua osaketta kohden. Maksimiansaintamahdollisuus on 22 750 Telesten osaketta. (Toimitusjohtaja Esa Harju osallistui kyseiseen ohjelmaan silloisessa roolissaan Telesten liiketoimintajohtajana).

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 2022–2024   

Suoritusperusteisen lisäosakeohjelmanansaintakriteerinäonabsoluuttinen osakkeen kokonaistuoton kehitys ja kumulatiivinen oikaistu liiketulos. Osakesijoitukseen perustuvan lisäosakeohjelman palkkiosuhde on yksi lisäosake kahta sijoitettua osaketta kohden. Maksimiansaintamahdollisuus on Telesten 70125 osaketta.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelmat (STI)

Vuosi 2022

Toimitusjohtajan vuotuinen enimmäisansaintamahdollisuus oli kymmenen kuukauden peruspalkka ilman bonuksia. Vuonna 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän 27 255 euron bonuspalkkio maksetaan keväällä 2023.

Muu palkitseminen
EläkeToimitusjohtajan sopimukseen sisältyy maksuperusteinen lisäeläke. Ryhmäeläkkeen maksutaso on 25 % peruspalkasta ilman bonuksia 65 vuoden ikään tai toimisuhteen päättymiseen asti.
Muut edutToimitusjohtajalla on autoetu, matkapuhelinetu ja terveysturvavakuutus.
OsakeomistussuositusToimitusjohtajan tulee kerryttää ja sen saavuttamisen jälkeen ylläpitää yhtiössä osakeomistusta, joka määrältään vastaa hänen kiinteää vuosipalkkaansa. Toimitusjohtajan tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on saavuttanut yllä mainitun tason.
Toimi- ja työsopimukset sekä erokorvauksetKuuden kuukauden irtisanomisaika toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu kahdentoista kuukauden palkkaan ja erilliseen kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan.

Päivitetty 2023