Olemme kansainvälinen teknologiakonserni, jonka integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan verkottunutta ja turvallista yhteiskuntaa sekä vähentämään kuormitusta ympäristölle. Asiakkaitamme ovat tietoliikenneoperaattorit, junavalmistajat, joukkoliikenneoperaattorit sekä julkisen sektorin organisaatiot. 

Tavoitteemme saavuttamiseksi noudatamme kuuteen painopistealueeseen nojaavaa strategiaa. Strategian ja toimintasuunnitelmien toteutumista seurataan järjestelmällisesti.

Strategiamme kulmakivet

  • Vahvistaa kasvua seuraavan sukupolven verkkoteknologioissa
  • GoWest – Edetä USA:n markkinoilla
  • Saavuttaa markkinajohtajuus julkisen liikenteen informaatio- ja turvaratkaisuissa
  • Rakentaa vahva asema valikoitujen viranomaistahojen turvaratkaisuissa
  • Tarjota korkealaatuisia lisäarvopalveluita verkko-operaattoreille ja julkisen liikenteen teollisuudelle
  • Virtaviivaistaa laadukasta toimintaa motivoituneiden ammattilaisten kanssa

Strategiamme mukaisesti keskitymme liiketoiminnan edistämiseen valituilla teknologia- ja markkinasegmenteillä suunnittelemalla ja toimittamalla teknologiaratkaisuita, jotka edistävät yhtiön asiakaskunnan omaa liiketoimintaa. Luomme toiminnassamme myös mahdollisuudet henkilöstömme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen uusien teknologioiden osalta, tavoitteenamme varmistaa innovaatiojohtajuutemme myös tulevaisuudessa.   

Keskeiset muutosvoimat strategiamme takana

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on kiireellinen tavoite, joka kannustaa kaikkia etsimään keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Me Telestellä teemme ratkaisuja, jotka edistävät julkisen liikenteen ja huippulaadukkaiden, älykkäiden viestintäverkkojen käyttöä. Molemmilla näistä on tärkeä rooli ilmastotavoitteen saavuttamisessa.

Globalisaatio ja kaupungistuminen

Kaupungistuminen lisää julkisten liikennepalvelujen kysyntää ja korostaa kansalaisten turvallisuuden tarvetta. Älykkäiden teknologioiden avulla voimme toteuttaa ratkaisuja niin dataverkkoihin kuin reaaliaikaiseen informaation jakeluun. Ratkaisumme auttavat rakentamaan sujuvaa ja turvallista elinympäristöä ihmisille, ja samalla ne luovat maailmanlaajuista pohjaa verkottuneelle yhteiskunnalle.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys

Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat keskeisiä avaintekijöitä uusille, yhä yksilöllisemmille Internet-palveluille ja ilmiöille kuten esineiden Internet, jotka vaativat erittäin toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Teknologiamme varmistavat gigabittinopeudet ja laajakaistaverkot, jotka pystyvät kehittymään sitä mukaa, kun lisäkapasiteetin, paremman luotettavuuden ja huippulaatuisten palvelujen tarve kasvaa.