Teleste Values

Asiakaskeskeisyys

Havainnoimme toimintaympäristöämme, olemme avoimia ja toimimme ennakoivasti. Ymmärrämme asiakkaiden kokonaistarpeet ja ratkaisemme ne yhdessä. Olemme lähellä asiakasta – nyt ja tulevaisuudessa. Asiakaskeskeisyys merkitsee meille myös sisäisten asiakkuuksien ymmärtämistä ja arvostamista.

Kunnioitus

Arvostamme ihmisiä ihmisinä ja ihmisarvoltaan tasavertaisina. Huomioimme, kuuntelemme ja olemme oikeudenmukaisia. Kommunikoimme avoimesti ja annamme palautetta rakentavasti. Edistämme luottamusta ja avoimen rentoa ilmapiiriä.

Luotettavuus

Teemme minkä lupaamme ja noudatamme yhdessä sovittuja toimintatapoja sekä päätöksiä. Olemme kaikki vastuussa Telesten menestyksestä ja jokaisella on oikeus hyvään johtajuuteen. Toimimme vastuullisesti ja noudatamme lakeja sekä normeja.

Tuloksellisuus

Teemme päätöksiä oikea-aikaisesti, asetamme haasteellisia tavoitteita, kommunikoimme ne selkeästi ja viemme asiat loppuun. Uusiudumme ja kehitymme kasvaaksemme kannattavasti.