Networks -liiketoimintayksikkö

Networks-liiketoimintayksikkö keskittyy tietoliikenneverkkojen tilaajaverkkotuotteisiin ja sen merkittävin asiakaskunta koostuu tietoliikenneoperaattoreista. Asiakkaina voivat olla myös laajempia kokonaisuuksia integroivat yritykset sekä jälleenmyyjät, jotka hyödyntävät Telesten tuotteita kokonaistoimituksissaan.

Networks-yksikön päämarkkina-alue on Eurooppa, mutta sillä on asiakasliiketoimintaa myös Pohjois-Amerikassa ja hankintatoimintaa Kiinassa. Networks-yksikkö kehittää, suunnittelee ja valmistaa itse suuren osan tuotteistaan. Sen tuotekehitysyksiköt toimivat Suomessa ja Belgiassa ja oma tuotanto tapahtuu pääosin Suomessa. Tuotevalikoimaan kuuluu myös kolmansien osapuolien kehittämiä, Telesten omaa tarjontaa täydentäviä tuotteita.  

Networks-yksikkö tarjoaa myös palveluita tilaajaverkkojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Palveluiden asiakaskunta koostuu pääosin isoista eurooppalaisista kaapeliverkko-operaattoreista sekä uusista kuituverkko-operaattoreista. Palvelujen toteutusaste ja laajuus vaihtelevat asiakkaittain yksittäishinnoitelluista palveluista avaimet käteen -periaatteella toteutettaviin projekteihin. Pääosa toimituksista tehdään raamisopimusten perusteella. Palvelutuotannossa hyödynnetään myös alihankintaverkostoa. Networks-yksikön palvelut keskittyvät Englantiin, Sveitsiin, Suomeen ja Puolaan.  

Networks-yksiköllä on yli 15 omaa toimipistettä sekä useita jälleenmyynti- ja integraatiokumppaneita. Euroopan ulkopuolella olevat tytäryhtiöt ja toimipisteet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Kiinassa.