Teleste Oyj 1-12/2023: Vaikea viimeinen vuosineljännes alhaisen toimitusvolyymin vuoksi. Toimenpiteet käynnissä kustannusten alentamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Teleste Oyj
Pörssitiedote
9.2.2024 klo 8.30

 

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.−31.12.2023

TELESTE OYJ: VAIKEA VIIMEINEN VUOSINELJÄNNES ALHAISEN TOIMITUSVOLYYMIN VUOKSI. TOIMENPITEET KÄYNNISSÄ KUSTANNUSTEN ALENTAMISEKSI JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Loka‒joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 33,4 % ja oli 30,7 (46,0) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos laski ja oli -1,4 (0,5) milj. euroa
 • Liiketulos laski ja oli -2,3 (-0,3) milj. euroa
 • Oikaistu osakekohtainen tulos laski ja oli -0,10 (0,02) euroa
 • Osakekohtainen tulos laski ja oli -0,15 (-0,01) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta laski ja oli -1,9 (2,5) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 2,6 % ja olivat 32,1 (32,9) milj. euroa

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Tammi‒joulukuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 8,3 % ja oli 151,3 (165,0) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos laski 41,2 % ja oli 1,2 (2,0) milj. euroa
 • Liiketulos kasvoi ja oli -0,5 (-4,8) milj. euroa, vertailukauden tulos sisälsi 5,4 milj. euron kehitysmenojen arvonalentumisen  
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,09 (-0,01) euroa
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,00 (-0,31) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 10,8 (-7,8) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 20,7 % ja olivat 149,6 (188,5) milj. euroa
 • Tilauskanta laski 1,4 % ja oli 130,4 (132,2) milj. euroa
 • Vuonna 2022 määrätty Belgian jälkiverotuspäätös kumottiin maaliskuussa Telesten vaatimuksen mukaisesti, minkä seurauksena positiivinen vaikutus tuloslaskelman tuloveroihin 1,7 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Positiivinen vaikutus myös tilikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen (+0,09 €).
 • Sveitsin Broadband Networks -liiketoimintojen suunnittelu- ja palveluliiketoiminnot myytiin kesäkuussa

Näkymät vuodelle 2024

Teleste arvioi vuoden 2024 liikevaihdoksi 140-165 milj. euroa ja vuoden 2024 oikaistuksi liiketulokseksi
3-6 milj. euroa.

Avainluvut

Milj. euroa 10-12/23 10-12/22 Muutos  1‒12/23  1‒12/22 Muutos
Saadut tilaukset 32,1 32,9 -2,6 % 149,6 188,5 -20,7 %
Tilauskanta 130,4 132,2 -1,4 %
Liikevaihto 30,7 46,0 -33,4 % 151,3 165,0 -8,3 %
Oikaistu liiketulos 1) -1,4 0,4 >-100 % 1,2 2,0 -41,2 %
    Oikaistu liiketulos, % 1) -4,6 % 0,9 % 0,8 % 1,2 %
Liiketulos -2,3 -0,3 n/a -0,5 -4,8 n/a
     Liiketulos, % -7,6 % -0,6 % -0,3 % -2,9 %
Kauden tulos -2,8 -0,3 n/a -0,5 -5,9 n/a
Oikaistu tulos per osake, € 1) -0,10 0,02 >-100 % 0,09 -0,01 n/a
Tulos per osake, € -0,15 -0,01 n/a 0,00 -0,31 n/a
Liiketoiminnan rahavirta -1,9 2,5 >-100 % 10,8 -7,8 n/a
Nettovelkaantumisaste, % 51,7 % 61,2 %
Omavaraisuusaste, % 45,4 % 39,7 %
Henkilöstö kauden lopussa (FTE) 750 844 -11,1 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Esa Harjun katsaus:

”Vuoden viimeinen neljännes oli meille vaikea useilla eri mittareilla mitattuna. Vuoden lopun odotettua alhaisemman liiketoiminnan volyymin seurauksena laskimme joulukuussa tilikauden 2023 ohjeistustamme. Mainitsimme samassa yhteydessä, että markkinatilanteen epävarmuuden takia olemme aloittaneet joukon toimenpiteitä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen priorisoimiseksi. Nämä toimet tähtäävät kustannusten vähentämiseen ja kassavirran varmistamiseen. Yhtiö aikoo saavuttaa 6 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, ja arvioimme, että nämä säästöt alkavat toteutua asteittain vuoden 2024 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien vuosien 2024–25 aikana. Aloitimme Suomessa uudet muutosneuvottelut 9.1.2024.

Broadband Networks -liiketoiminnan viimeisen vuosineljänneksen toimitusvolyymi ja liikevaihto jäivät hyvin vaatimattomiksi alhaisen markkinakysynnän vuoksi. Tämä johtui heikentyneestä makrotalouden tilanteesta, Euroopan operaattoriasiakkaiden kustannussäästötoimenpiteistä ja heidän omien varastojensa tehostamisesta. Euroopan markkinan odotetaan jatkuvan epävarmana myös vuonna 2024, osana siirtymävaihetta kaapeli- tai kuitupohjaisiin seuraavan sukupolven tuotteisiin. Myös Pohjois-Amerikan markkina hidastui vuoden 2023 jälkipuoliskolla, operaattoreiden siirtäessä ja pienentäessä suunniteltuja investointejaan. Pohjois-Amerikan markkinan ennustetaan kuitenkin elpyvän vuoden 2024 aikana. Aloitamme uuden sukupolven 1.8GHz älyvahvistimien kaupalliset toimitukset Pohjois-Amerikkaan vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja siten Pohjois-Amerikka alkaa vaikuttamaan liikevaihtoomme vähitellen vuoden 2024 aikana.

Myös Public Safety and Mobility -liiketoiminta jäi alle vuoden lopun odotusten ja liikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä, vaikka markkina itsessään onkin säilynyt suhteellisen resilienttinä makrotalouden haasteille. Saadut tilaukset kasvoivat kuitenkin vertailukaudesta ja vuoden lopussa tilauskanta oli hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla. Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi, niin myyntihintojen kuin muuttuvien kulujen osalta, ovat tuottaneet myönteisiä tuloksia ja komponenttikriisin aiheuttamat pahimmat ongelmat ovat alkaneet helpottua vaiheittain. Monet tilauskannassamme olevat junavalmistajien projektit jatkuvat vuonna 2024, ja tämän ohella pyrimme kasvuun erityisesti joukkoliikenneoperaattoreiden ja huoltoliiketoiminnan parissa.

Yhtiön konsernirakenteen selkeyttäminen ja liiketoimintayksiköiden siirtäminen omien juridisten yhtiöiden alle etenee suunnitellusti. Tällä parannamme liiketoimintojen operatiivista ohjausta ja lisäämme liiketoimintayksiköiden toiminnan joustavuutta.

Vuonna 2024 Broadband Networks -liiketoiminnan ensisijainen tavoite on Pohjois-Amerikan liiketoiminnan kasvu, minkä odotamme kompensoivan Euroopan epävarmempaa markkinanäkymää. Public Safety and Mobility -liiketoiminnassa jatkamme toimintamme operatiivista kehittämistä ja liiketoiminnan volyymin maltillista kasvattamista hallitusti. Konsernin tavoitteena vuonna 2024 on liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen kahteen edelliseen vuoteen verrattuna.”

Lisätietoja:

Esa Harju
Toimitusjohtaja

Juha Hyytiäinen
Talousjohtaja

puh +358 2 2605 611

investor.relations@teleste.com

Tietoja Telestestä 
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Vuonna 2023 Telesten liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin noin 800 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com