Teleste Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE   6.4.2022 klo 17.00

TELESTE OYJ:N HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2022 jälkeen kokoontunut hallitus valitsi puheenjohtajakseen Timo Luukkaisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokoonpanoksi päätettiin seuraava:
Mirel Leino-Haltia, puheenjohtaja
Jussi Himanen, jäsen
Vesa Korpimies, jäsen

TELESTE OYJ
Esa Harju
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Esa Harju, puh. 02-2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com