Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.−31.3.2023

Teleste Oyj
Pörssitiedote
4.5.2023 klo 8.30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2023
LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS KASVOIVAT. KOKO VUODEN NÄKYMÄT ENNALLAAN.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi‒maaliskuu 2023 lyhyesti

–          Liikevaihto kasvoi 19,4 % ja oli 45,3 (38,0) milj. euroa
–          Oikaistu liiketulos kasvoi ja oli 1,5 (0,1) milj. euroa
–          Liiketulos kasvoi ja oli 1,2 (0,1) milj. euroa
–          Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,01) euroa
–          Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,01) euroa
–          Liiketoiminnan rahavirta oli 2,0 (-4,8) milj. euroa
–          Saadut tilaukset laskivat 31,9 % ja olivat 40,8 (59,9) milj. euroa
–          Tilauskanta laski 2,3 % ja oli 127,6 (130,6) milj. euroa
–          Merkittävät volyymitoimitukset Benelux-maissa vuoden alussa kasvattivat liikevaihtoa
–          Vuonna 2022 määrätty Belgian jälkiverotuspäätös kumottiin Telesten vaatimuksen mukaisesti, minkä seurauksena positiivinen vaikutus tuloslaskelman tuloveroihin 1,7 milj. euroa. Positiivinen vaikutus myös raportointikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen (+0,09 €).

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Teleste arvioi vuoden 2023 liikevaihdoksi 150–175 milj. euroa ja vuoden 2023 oikaistuksi liiketulokseksi
2‒5 milj. euroa.

Tämä ohjeistus edellyttää, etteivät toimitusketjujen ongelmat muutu nykyistä pahemmiksi vuoden 2023 aikana.

Avainluvut

Milj. euroa  1‒3/2023  1‒3/2022 Muutos 1‒12/2022
Saadut tilaukset 40,8 59,9 -31,9 % 188,5
Tilauskanta 127,6 130,6 -2,3 % 132,2
Liikevaihto 45,3 38,0 +19,4 % 165,0
Oikaistu liiketulos 1) 1,5 0,1 +1356 % 2,0
    Oikaistu liiketulos, % 1) 3,2 % 0,3 % 1,2 %
Liiketulos 1,2 0,1 +1142 % -4,8
     Liiketulos, % 2,7 % 0,3 % -2,9 %
Kauden tulos 2,2 0,1 +2046 % -5,9
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,14 0,01 +1874 % -0,01
Tulos per osake, € 0,13 0,01 +1707 % -0,31
Liiketoiminnan rahavirta 2,0 -4,8 -7,8
Nettovelkaantumisaste, % 58,4 % 32,8 % 61,2 %
Omavaraisuusaste, % 41,6 % 51,9 % 39,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 842 862 -2,3 % 844

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.


Toimitusjohtaja Esa Harjun katsaus:

”Vuoden alku sujui kokonaisuudessaan odotetusti. Liikevaihtomme kasvoi huomattavasti vertailukaudesta ja kannattavuutemme elpyi. Saadut tilaukset eivät odotetusti yltäneet poikkeuksellisen korkean vertailukauden tasolle.

Liikevaihto nousi vertailukauteen verrattuna molemmissa liiketoiminnoissa. Nousseiden kulujen siirtäminen myyntihintoihin alkoi vaikuttaa positiivisesti myös bruttokatteeseen tilauskannan kierron myötä. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, ja jatkamme toimenpiteitä käyttöpääoman optimoimiseksi.

Haluamme selkeyttää sijoittajaviestintäämme, ja lisäämme osavuosikatsauksiin vuoden 2023 alusta kahden liiketoimintayksikkömme saadut tilaukset, tilauskannan ja liikevaihdon. Broadband Networks ‑liiketoiminnassa toimitamme tilaajaverkon tuotteita ja palveluja tietoliikenneoperaattoreille. Public Safety and Mobility ‑liiketoiminnassa toimitamme videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmiä joukkoliikenneoperaattoreille, junavalmistajille ja yleisen turvallisuuden sektorille.

Broadband Networks ‑liiketoiminnassa hyvät toimitusvolyymit jatkuivat erityisesti Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa. Aktiviteetit Pohjois-Amerikan markkinoilla etenivät ja tuotekehitysprojektimme tähtäävät edelleen DOCSIS 4.0 ‑tuotteiden toimitusten aloittamiseen vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

Public Safety and Mobility -liiketoiminnassa on meneillään useita laajoja asiakasprojekteja Eurooppaan ja Lähi-Itään. Kiinteähintaiset projektit tilauskannassa rasittavat edelleen osaltaan kannattavuutta. Allekirjoitimme maaliskuussa sopimuksen uuden merkittävän junaprojektin järjestelmätoimituksesta eurooppalaisen junavalmistajan kanssa.

Pidämme koko vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan. Odotamme toimintaympäristön epävakauden edelleen jatkuvan, ja toimitusketjujen haasteiden jatkuvan erityisesti käyttämiemme elektroniikkakomponenttien ja puolijohteiden osalta. Tulevien kuukausien toimitusvolyymeihimme vaikuttaa myös asiakkaidemme varastojen nykytasot ja niiden mahdollinen optimointi. Nousseiden kulujen siirtäminen myyntihintoihin vaatii edelleen toimenpiteitä molemmissa liiketoiminnoissa, minkä ohella yhtiön kaikkien kulujen sopeuttamista jatketaan. Tiettyihin joukkoliikenteen projekteihin liittyy lisäksi aikataulu- ja kateriskiä. Nämä seikat vaikeuttavat koko vuoden kehityksen ennustamista.

Yhtiö jatkaa myös strategian terävöittämiseen tähtäävän ohjelmansa eteenpäinviemistä. Linda Kallas aloittaa uutena strategiajohtajana 1.6.2023, kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet.”

Lisätietoja:

Esa Harju
Toimitusjohtaja

Juha Hyytiäinen
Talousjohtaja

Puh. +358 2 2605 611
investor.relations@teleste.com

Teleste lyhyesti
Telesten teknologioilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista
ja televisiopalvelut koteihin, takaavat turvallisuuden julkisilla paikoilla ja opastavat joukkoliikenteen
käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen
laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa maailmanlaajuisesti. Vuonna 2022 Telesten
liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin noin 860 henkilöä. Telesten
osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com ja
seuraa tiliämme @telestecorp Twitterissä.