Teleste Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023

Teleste Oyj
Pörssitiedote
2.11.2023 klo 8.30

TELESTE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.−30.9.2023

TELESTE OYJ: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS LASKIVAT. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA JATKUI POSITIIVISENA.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä‒syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto laski 17,4 % ja oli 35,2 (42,6) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos laski 52,4 % ja oli 0,5 (1,1) milj. euroa
 • Liiketulos kasvoi ja oli 0,5 (-4,8) milj. euroa, vertailukauden tulos sisälsi 5,4 milj. euron kehitysmenojen arvonalentumisen
 • Oikaistu osakekohtainen tulos laski 24,9 % ja oli 0,03 (0,04) euroa
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,03 (-0,22) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 0,9 (-9,7) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 5,0 % ja olivat 46,4 (48,9) milj. euroa

Tammi‒syyskuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 120,7 (119,0) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 68,1 % ja oli 2,6 (1,5) milj. euroa
 • Liiketulos kasvoi ja oli 1,8 (-4,5) milj. euroa, vertailukauden tulos sisälsi 5,4 milj. euron kehitysmenojen arvonalentumisen  
 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,19 (-0,03) euroa
 • Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,15 (-0,30) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli 12,6 (-10,3) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 24,5 % ja olivat 117,5 (155,6) milj. euroa
 • Tilauskanta laski 11,2 % ja oli 129,0 (145,3) milj. euroa
 • Vuonna 2022 määrätty Belgian jälkiverotuspäätös kumottiin maaliskuussa Telesten vaatimuksen mukaisesti, minkä seurauksena positiivinen vaikutus tuloslaskelman tuloveroihin 1,7 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Positiivinen vaikutus myös raportointikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen (+0,09 €).
 • Sveitsin Broadband Networks -liiketoimintojen suunnittelu- ja palveluliiketoiminnot myytiin kesäkuussa

Näkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

Teleste täsmentää tilinpäätöstiedotteessa 9.2.2023 antamansa tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistuksen.

Teleste arvioi vuoden 2023 liikevaihdoksi 150–160 milj. euroa ja vuoden 2023 oikaistuksi liiketulokseksi
2‒3 milj. euroa.

Aiemmin yhtiö arvioi vuoden 2023 liikevaihdoksi 150–175 milj. euroa ja vuoden 2023 oikaistuksi liiketulokseksi 2‒5 milj. euroa.

Syynä täsmennykseen on heikentynyt vuoden jälkipuoliskon kysyntä erityisesti Broadband Networks -liiketoimintayksikössä. Keskeisiä vaikuttavia tekijöitä ovat yleinen heikentynyt taloustilanne, erityisesti inflaation ja korkotason kehitys. Tämän seurauksena operaattoriasiakkaat ovat käynnistäneet kustannussäästöjä ja alkaneet viivästää investointejaan, sekä optimoivat omia puskurivarastojaan. Lisäksi on nähtävissä Euroopan verkkoinvestointien siirtymävaiheen alkaminen seuraavan sukupolven tuotteisiin, mikä vähentää kysyntää aikaisemman sukupolven tuotteisiin.  

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/23 7-9/22 Muutos  1‒9/23  1‒9/22 Muutos 2022
Saadut tilaukset 46,4 48,9 -5,0 % 117,5 155,6 -24,5 % 188,5
Tilauskanta 129,0 145,3 -11,2 % 132,2
Liikevaihto 35,2 42,6 -17,4 % 120,7 119,0 1,4 % 165,0
Oikaistu liiketulos 1) 0,5 1,1 -52,4 % 2,6 1,5 68,1 % 2,0
    Oikaistu liiketulos, % 1) 1,5 % 2,6 % 2,1 % 1,3 % 1,2 %
Liiketulos 0,5 -4,8 n/a 1,8 -4,5 n/a -4,8
     Liiketulos, % 1,4 % -11,3 % 1,5 % -3,8 % -2,9 %
Kauden tulos 0,3 -4,2 n/a 2,3 -5,6 n/a -5,9
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,03 0,04 -24,9 % 0,19 -0,03 n/a -0,01
Tulos per osake, € 0,03 -0,22 n/a 0,15 -0,30 n/a -0,31
Liiketoiminnan rahavirta 0,9 -9,7 n/a 12,6 -10,3 n/a -7,8
Nettovelkaantumisaste, % 42,8 % 60,6 % 61,2 %
Omavaraisuusaste, % 48,2 % 41,2 % 39,7 %
Henkilöstö kauden lopussa (FTE) 789 855 -7,7 % 844

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Esa Harjun katsaus:

”Kolmannen vuosineljänneksen saadut tilaukset palautuivat edellistä neljännestä paremmalle tasolle, ja tilauskanta vahvistui. Liikevaihto ja oikaistu liiketulos laskivat vertailukaudesta. Liiketoiminnan rahavirta jatkui positiivisena neljäntenä peräkkaisenä vuosineljänneksenä.  

Broadband Networks -liiketoiminnan saadut tilaukset elpyivät heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen, mutta jäivät vertailukaudesta. Liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta odotustemme mukaisesti, heijastaen aikaisemmin ennustamaamme vaikeampaa vuoden jälkipuoliskoa tämän liiketoiminnan alueella.

Public Safety and Mobility -liiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat vertailukaudesta ja nousivat hyvälle tasolle, liikevaihto saavutti vertailukauden tason. Viime vuonna käynnistetyt kannattavuuden parannustoimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti ja pahimmat komponenttikriisin aiheuttamat kateongelmat ovat alkaneet vaiheittain helpottaa.

Vuoden jälkipuoliskon vaikeammasta tilanteesta johtuen, olemme nyt täsmentäneet vuoden 2023 taloudellista ohjeistustamme. Kuten ohjeistuksen yhteydessä yllä toteamme, tämä johtuu erityisesti Broadband Networks -liiketoimintayksikön matalammasta kysynnästä. Kysyntään vaikuttaa yleinen heikentynyt taloustilanne, Euroopan operaattoriasiakkaiden kustannussäästöt, investointileikkaukset ja omien puskurivarastojen optimointi, sekä verkkoinvestointien siirtymävaihe seuraavan sukupolven tuotteisiin. Tämän johdosta, sekä Sveitsin palveluliiketoiminnan divestoinnin vuoksi, odotamme Broadband Networks-liiketoiminnan liikevaihdon laskevan huomattavasti vertailukaudesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Public Safety and Mobility -liiketoiminnan liikevaihdon odotamme pysyvän alkuvuoden tasolla, joskin toimitusvaiheessa oleviin projekteihin liittyy aikataulu- ja kateriskiä.

Odotamme verkko-operattoreiden hidastuneiden investointien heijastuvan myös vuoden 2024 näkymiin Broadband Networks -liiketoiminnassa. Euroopan markkinan elpymisen ajoitusta on toistaiseksi vaikea arvioida. Myös Pohjois-Amerikan verkkomarkkinassa on nähtävissä hidastumista operaattoreiden siirtäessä ja pienentäessä suunniteltuja investointejaan. Verkkotoimitustemme Pohjois-Amerikkaan odotetaan nyt alkavan vuoden 2024 alkupuolella, ja vaikuttavan liikevaihtoon asteittain vuoden 2024 kuluessa. Public Safety and Mobility -liiketoiminnassa odotamme vuodelle 2024 tasaista tai hieman kasvavaa liikevaihtoa. Useat tilauskannassa jo olevat junavalmistajien merkittävät projektit jatkuvat, minkä rinnalla haemme vahvistuvaa positiota joukkoliikenneoperaattoreilta sekä erityisesti huoltoliiketoiminnassa. 

Jatkamme yhtiön kaikkien kulujen sopeuttamista Suomessa ja ulkomailla. 31.8.2023 käynnistetty muutosneuvottelu Suomessa johti 18 henkilön irtisanomiseen ja useisiin määrä-aikaisiin lomautuksiin. Kulujen sopeuttaminen tulee jatkumaan myös 2024 aikana. Jatkamme myös konsernirakenteemme selkeyttämistä ja liiketoimintayksiköidemme siirtämistä omien juridisten yhtiöiden alle. Tällä parannamme liiketoimintojen operatiivista ohjausta ja lisäämme liiketoimintayksiköiden toiminnan joustavuutta.”
 

Lisätietoja:

Esa Harju
Toimitusjohtaja

Juha Hyytiäinen
Talousjohtaja

puh +358 2 2605 611

investor.relations@teleste.com

Tietoja Telestestä 
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Vuonna 2022 Telesten liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin noin 860 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com