Teleste Oyj:n pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 2018 mukainen omien osakkeiden luovutus

TELESTE OYJ   PÖRSSITIEDOTE 21.3.2022 KLO 11.00

TELESTE OYJ:N PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2018 MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Teleste Oyj on luovuttanut yhteensä 10 512 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön avainhenkilöille, jotka osallistuivat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajaksolle 2019-2021. Ansaintajakson käynnistämisestä ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 13.2.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu järjestelmän ehtoihin ja varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

18.3.2021 tapahtuneen luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 757 682 omaa osaketta.

TELESTE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Henkilöstöjohtaja Tuomas Vanne, puh 02 2605 611

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com