Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

Teleste Oyj
Pörssitiedote
10.8.2023 klo 8.30

TELESTE OYJ: LIIKEVAIHTO JA OIKAISTU LIIKETULOS KASVOIVAT, VAHVA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, SAADUT TILAUKSET LASKIVAT. SVEITSIN PALVELULIIKETOIMINTA MYYTIIN.

Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Huhti‒kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 4,5 % ja oli 40,1 (38,4) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos kasvoi 75,9 % ja oli 0,6 (0,3) milj. euroa
 • Liiketulos laski 42,1 % ja oli 0,1 (0,2) milj. euroa
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,02 (-0,07) euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,01 (-0,08) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,8  (4,1) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 35,3 % ja olivat  30,3 (46,8) milj. euroa
 • Sveitsin Broadband Networks -liiketoimintojen suunnittelu- ja palveluliiketoiminnot myytiin

Tammi‒kesäkuu 2023 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 12,0 % ja oli 85,4 (76,3) milj. euroa
 • Oikaistu liiketulos kasvoi ja oli 2,1 (0,4) milj. euroa
 • Liiketulos kasvoi ja oli 1,4 (0,3) milj. euroa
 • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,16 (-0,06) euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 (-0,07) euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 11,7 (-0,7) milj. euroa
 • Saadut tilaukset laskivat 33,4 % ja olivat 71,1 (106,7) milj. euroa
 • Tilauskanta laski 15,3 % ja oli 117,8 (139,1) milj. euroa
 • Vuonna 2022 määrätty Belgian jälkiverotuspäätös kumottiin Telesten vaatimuksen mukaisesti, minkä seurauksena positiivinen vaikutus tuloslaskelman tuloveroihin 1,7 milj. euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Positiivinen vaikutus myös raportointikauden tulokseen ja osakekohtaiseen tulokseen (+0,09 €).

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Teleste arvioi vuoden 2023 liikevaihdoksi 150–175 milj. euroa ja vuoden 2023 oikaistuksi liiketulokseksi
2‒5 milj. euroa.

Tämä ohjeistus edellyttää, etteivät toimitusketjujen ongelmat muutu nykyistä pahemmiksi vuoden 2023 aikana.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/23 4-6/22 Muutos  1‒6/23  1‒6/22 Muutos 2022
Saadut tilaukset 30,3 46,8 -35,3 % 71,1 106,7 -33,4 % 188,5
Tilauskanta 117,8 139,1 -15,3 % 132,2
Liikevaihto 40,1 38,4 4,5 % 85,4 76,3 12,0 % 165,0
Oikaistu liiketulos 1) 0,6 0,3 75,9 % 2,1 0,4 >100 % 2,0
    Oikaistu liiketulos, % 1) 1,5 % 0,9 % 2,4 % 0,6 % 1,2 %
Liiketulos 0,1 0,2 -42,1 % 1,4 0,3 >100 % -4,8
     Liiketulos, % 0,3 % 0,5 % 1,6 % 0,4 % -2,9 %
Kauden tulos -0,3 -1,5 n/a 2,0 -1,4 n/a -5,9
Oikaistu tulos per osake, € 1) 0,02 -0,07 n/a 0,16 -0,06 n/a -0,01
Tulos per osake, € -0,01 -0,08 n/a 0,12 -0,07 n/a -0,31
Liiketoiminnan rahavirta 9,8 4,1 >100 % 11,7 -0,7 n/a -7,8
Nettovelkaantumisaste, % 41,3 % 38,8 % 61,2 %
Omavaraisuusaste, % 45,3 % 46,2 % 39,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 811 897 -9,6 % 844

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Esa Harjun katsaus:

”Vuoden toinen vuosineljännes sujui pääosin odotustemme mukaisesti. Liikevaihto kasvoi ja oikaistu liiketulos nousi merkittävästi vertailukaudesta, joskin kannattavuus oli alhaisemmalla tasolla hyvään ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Saadut tilaukset laskivat selkeästi vertailukaudesta. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, ja olemme suunnitelmiemme mukaisesti saaneet käyttöpääomaa asteittain vapautettua.

Broadband Networks ‑liiketoiminnassa toimitusvolyymit jatkuivat kohtuullisen hyvällä tasolla Euroopassa, mutta saatujen tilausten määrä jäi odotuksista ja laski merkittävästi vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan markkinoille kehitettävät uuden sukupolven DOCSIS 4.0 verkkotuotteet ovat edenneet pääasiakkaamme kanssa viimeiseen hyväksyntätestivaiheeseen. Tämän rinnalla olemme aloittaneet tuotteiden volyymituotantoon valmistautumisen. Tavoitteemme on tehdä ensimmäiset tuotetoimitukset Pohjois-Amerikkaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä, joskin vaikutus tilikauden liikevaihtoon jää vielä vähäiseksi. Tuotannon volyymi kasvaa vaiheittain vuoden 2024 aikana, sitä mukaa kun saamme nostettua uusien tuotteiden tuotannon automatisointia.

Public Safety and Mobility -liiketoiminnassa useat tärkeät projektitoimitukset Eurooppaan ja Lähi-Itään etenivät. Sekä saadut tilaukset että liikevaihto nousivat vertailukaudesta. Komponenttikriisi on alkanut vaiheittain helpottaa, ja projektien kokonaiskannattavuuden trendi on positiivinen. Jatkoimme myös organisaation ja prosessien uudistamista.

Tiedotimme 28.6.2023 että olemme myyneet Sveitsin Broadband Networks -liiketoimintojen suunnittelu- ja palveluliiketoiminnot paikalliselle johdolle ja pääomasijoittajalle. Tällä tiukennamme fokusta laajakaistaverkkojen teknologialiiketoimintaan. Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia Telesten palveluliiketoimintoihin muissa maissa.

Pidämme koko vuoden 2023 taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan, mutta odotamme loppuvuodesta kuitenkin tulevan alkuvuotta vaikeamman. Tämä johtuu varsinkin Broadband Networks -liiketoimintayksikön ennustamasta tilapäisesti matalammasta kysynnästä loppuvuoden aikana. Kysyntään vaikuttaa loppuvuoden aikana Euroopan operaattoriasiakkaiden omien puskurivarastojen optimointi, sekä verkkoinvestointien siirtymä seuraavan sukupolven tuotteisiin vuodesta 2024 alkaen. Pohjois-Amerikan toimitukset alkavat näkyä liikevaihdossa asteittain vuoden 2024 kuluessa. Tämän johdosta, sekä Sveitsin palveluliiketoiminnan divestoinnin vuoksi, odotamme Broadband Networks-liiketoiminnan liikevaihdon laskevan vertailukaudesta vuoden jälkipuoliskolla. Public Safety and Mobility -liiketoiminnan liikevaihdon odotamme pysyvän alkuvuoden tasolla, joskin toimitusvaiheessa oleviin projekteihin liittyy edelleen aikataulu- ja kateriskiä. Jatkamme yhtiön kaikkien kulujen sopeuttamista, varsinkin ottaen huomioon haasteellisemman loppuvuoden näkymän.

Teleste suunnittelee selkiyttävänsä juridista konsernirakennettaan ja aikoo järjestää kahden liiketoimintayksikkönsä, Broadband Networks sekä Public Safety and Mobility, omistukset omien juridisten yhtiöiden alle. Suunniteltu yhtiörakenne selkeyttää liiketoimintojen operatiivista ohjausta ja lisää liiketoimintayksiköiden toiminnan joustavuutta. Näin molempien liiketoimintojen erityispiirteet voidaan ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon.

Linda Kallas aloitti yhtiössä uutena strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.6.2023. Hänen johdollaan jatkamme strategiamme terävöittämiseen tähtäävän ohjelmamme eteenpäinviemistä.”

Lisätietoja:

Esa Harju
Toimitusjohtaja

Juha Hyytiäinen
Talousjohtaja

puh +358 2 2605 611

investor.relations@teleste.com


Tietoja Telestestä

Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Vuonna 2022 Telesten liikevaihto oli 165,0 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin noin 860 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com.