Telesten osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat 2024

Teleste Oyj
Pörssitiedote
9.2.2024 klo 9.00

TELESTEN OSAKEPOHJAISET PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINOHJELMAT 2024

Teleste Oyj:n hallitus perusti vuonna 2022 osakepohjaisen kannustinohjelman, joka koostuu kolmesta Telesten avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI-ohjelma 2022). LTI-ohjelman keskeiset ehdot julkaistiin pörssitiedotteella 10.2.2022.

Hallitus on päättänyt, että LTI-ohjelman lisäosakejärjestelmän ja osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu vuonna 2024 noin 38 avainhenkilöä.

Lisäosakejärjestelmä

Sitouttamisjaksolta 2024–2026 maksettavien palkkioiden bruttomäärä vastaa yhteensä enintään noin 42 525 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Sitouttamisjakson 2024–2026 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 115 000 euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Osakepalkkiojärjestelmä

Ansaintajaksolla 2024–2026 palkkiot perustuvat konsernin kumulatiiviseen oikaistuun liiketulokseen (EBIT) ja Telesten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) tilikausina 2024–2026.

Ansaintajaksolta 2024–2026 maksettavien palkkioiden bruttomäärä vastaa yhteensä enintään noin   510 300 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Voidakseen osallistua ansaintajaksolle 2024–2026 henkilön on osallistuttava lisäosakejärjestelmän sitouttamisjaksolle 2024–2026.

Ansaintajakson 2024–2026 tämänhetkinen bruttoarvo on yhteensä enintään noin 1 378 000 euroa arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella sillä oletuksella, että osallistujat täyttävät lisäosakejärjestelmän sitouttamisjakson 2024–2026 sijoitusedellytyksen kokonaisuudessaan.

Sitouttava osakepalkkio-ohjelma

Hallitus on päättänyt korottaa 10.2.2022 julkaistun sitouttavan osakepalkkio-ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärää vastaamaan enintään 100 000 Teleste Oyj:n osakkeen arvoa. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2022–2024 tämänhetkinen arvo on yhteensä enintään noin 270 000 euroa, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella.

Yleistä

Lisäosakejärjestelmän ja osakepalkkiojärjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2027 osittain Teleste Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Järjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettamat enimmäismäärät sitouttamis- ja ansaintajaksoilta 2024–2026 maksettaville palkkioille saavutetaan.

Hallitus arvioi, että LTI-ohjelman yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä LTI-ohjelmalla siten ole laimennusvaikutusta Telesten rekisteröityyn osakemäärään.

Teleste Oyj

Lisätietoja:

Tuomas Vanne, henkilöstöjohtaja puh. +358 2 2605 611

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

Tietoja Telestestä  
Telesten teknologioilla ja tuotteilla rakennetaan verkottunutta yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat nopeat laajakaista- ja televisiopalvelut koteihin, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaittemme kanssa niin virtuaalisesti kuin maailmanlaajuisen myyntiverkoston kautta. Vuonna 2023 Telesten liikevaihto oli 151,3 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli keskimäärin noin 800 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Katso lisätietoja verkkosivustoltamme www.teleste.com.