Telesten vuosikertomus 2022 julkaistu

Teleste Oyj
Pörssitiedote
14.3.2023 klo 15.15

TELESTEN VUOSIKERTOMUS 2022 JULKAISTU

Teleste Oyj:n vuoden 2022 vuosikertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 on tänään julkaistu yhtiön verkkosivuilla osoitteessa teleste.com/taloudelliset-raportit.

Telesten vuosikertomus 2022 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset sekä tilintarkastuskertomuksen. Teleste on julkaissut vuosikertomuksen yhteydessä myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2022.

Vuosikertomus, tilinpäätös, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat tämän tiedotteen liitteinä PDF-tiedostoina, sekä luettavissa erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivuilla osoitteessa teleste.com/sijoittajat

Tilinpäätös on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -muodossa. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa teleste.com/sijoittajat sekä tämän tiedotteen liitteenä. ESEF-tilinpäätöstä ei ole varmennettu tilintarkastusyhteisön toimesta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Harju
Puh. 02 2605 611

investor.relations@teleste.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
teleste.com

Tietoja Telestestä 
Telesten integroitu tuote- ja palvelutarjonta auttaa rakentamaan ja ylläpitämään verkottuneempaa yhteiskuntaa. Ratkaisumme tuovat televisio- ja laajakaistapalvelut sinulle, takaavat turvallisuutesi julkisilla paikoilla ja opastavat sinua joukkoliikenteen käytössä. Innovatiivisuutemme ja vankka kokemuksemme on tehnyt meistä johtavan kansainvälisen laajakaista-, turvallisuus- ja informaatioteknologioita sekä niihin liittyviä palveluja tarjoavan yrityksen. Olemme yhteydessä asiakkaisiimme maailmanlaajuisen toimipiste- ja kumppaniverkostomme avulla. Vuonna 2022 Telesten liikevaihto oli 165 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa oli noin 860 henkilöä. Telesten osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.