TULOSVAROITUS: TELESTE LASKEE OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2022

TELESTE OYJ    SISÄPIIRITIETO    16.6.2022 klo 19.00

TULOSVAROITUS: TELESTE LASKEE OHJEISTUSTAAN VUODELLE 2022

Yhtiön ulkoinen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi odotettua haastavammaksi, ja sen myötä liiketoiminnan tulevien kuukausien kehityksen ennustaminen on muuttunut vaikeammaksi. Materiaali- ja komponenttipulan aiheuttamien toimitusongelmien sekä kiihtyvän inflaation ja kustannusten nousun seurauksena Teleste Oyj laskee vuoden 2022 ohjeistustaan.

Uusi ohjeistus vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

Aikaisempi 5.5.2022 julkistettu ohjeistus vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Ukrainan sodan epäsuorilla vaikutuksilla, pahenevalla komponenttipulalla sekä kiihtyvällä inflaatiolla voi olla kuitenkin negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan.

Toimenpiteet

Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti toimitusvarmuuden parantamiseen ja -volyymin nostamiseen, nousevien materiaalikulujen määrätietoiseen siirtämiseen asiakashintoihin, sekä projektitoimitus- ja kiinteiden kulujen sopeuttamiseen. Toimenpiteiden odotetaan tuovan vaikutusta kuluvan vuoden loppupuolelta alkaen. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt ohjelman strategian terävöittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

TELESTE OYJ

Esa Harju
Toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Esa Harju, puh 02 2605 611

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com