Megatrendit ohjaavat strategiatyötä

  • Teleste mega trendit
     Teleste mega trendit
Telesten toimintaa ohjaavat mega­trendit ovat tunnistettavissa ihmisten jokapäiväisestä elämästä.

Keskeiset muutosvoimat strategiamme takana:

Ilmastonmuutos
Ilmaston muutoksen hidastaminen on kiireellinen tavoite, joka kannustaa kaikkia etsimään keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Me Telestellä teemme ratkaisuja, jotka edistävät julkisen liikenteen ja huippulaadukkaiden, älykkäiden viestintäverkkojen käyttöä. Molemmilla näistä on tärkeä rooli ilmastotavoitteen saavuttamisessa.

Globalisaatio ja kaupungistuminen
Kaupungistuminen lisää julkisten liikennepalvelujen kysyntää ja korostaa kansalaisten turvallisuuden tarvetta. Älykkäiden teknologioiden avulla voimme toteuttaa ratkaisuja niin dataverkkoihin kuin reaaliaikaiseen informaation jakeluun. Ratkaisumme auttavat rakentamaan sujuvaa ja turvallista elinympäristöä ihmisille, ja samalla ne luovat maailmanlaajuista pohjaa verkottuneelle yhteiskunnalle.

Digitalisaatio ja teknologian kehitys
Digitalisaatio ja teknologian kehitys ovat keskeisiä avaintekijöitä uusille, yhä yksilöllisemmille Internetpalveluille ja ilmiöille kuten esineiden Internet, jotka vaativat erittäin toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Teknologiamme varmistavat gigabittinopeudet ja laajakaistaverkot, jotka pystyvät kehittymään sitä mukaa, kun lisäkapasiteetin, paremman luotettavuuden ja huippulaatuisten palvelujen tarve kasvaa.

 

Päivitetty 2021