Toimitusjohtajan katsaus

  • Teleste Jukka Rinnevaara
     Teleste Jukka Rinnevaara
Taakse jäänyttä vuotta voi monestakin syystä kuvata onnistuneen käänteen vuodeksi. Liikevaihtomme palasi kasvu-uralle ja tuloksemme parani selvästi vuoden 2017 notkah­duksen jälkeen. Myös tilauskantamme nousi vuoden lopussa ennätykselliselle tasolle. Menestys ei tullut helpolla, vaan vaati paljon työtä ja toimen­piteitä. Tämä kehitys saatiin aikaiseksi  koko henkilöstömme määrätietoisella työllä.

Takaisin kasvu-uralle 
– myönteisin odotuksin eteenpäin

Liikevaihtomme kasvoi edellisvuodesta 6,7 prosenttia 250 miljoonaan euroon. Tilaajaverkkotuotteiden markkinat olivat murroksessa, sillä uuden teknologian odotus jarrutti asiakkaiden investointeja. Kasvu tulikin videovalvonta- ja matkustajainformaatioratkaisuista sekä palveluliiketoiminnasta. Liiketuloksemme nousi 9,7 miljoonaan euroon (2017: -7,5 milj. euroa sisältäen liikearvon alaskirjauksen ja uudellen järjestelyvarauksen yhteensä 10,1 miljoonaa euroa). Merkittävimmät syyt vahvalle käänteelle oli Saksan palveluliiketoiminnan kannattavuuden selkeä parantuminen ja videovalvonta- ja informaatioratkaisujen liikevaihdon kasvu. Jo toteutettujen kehitystoimenpiteiden toimivuuden osoittaa se, että kasvumme kiihtyi ja kannattavuutemme parani vuoden loppua kohti. Saavutimme ennätykselliset korkeat saadut tilaukset 264 miljoonaa euroa ja tilauskannan 71 miljoonaa euroa. Suuntamme on siis oikea.

Keskellä Teknologiamurrosta

Strategiamme toteutuksessa etenimme suunnitelmiemme mukaan, mutta odotuksemme tilaajaverkkojen uuden teknologian käyttöönotosta olivat ajallisesti hieman liian optimistiset. Tilaaja­verkkotuotteissa tavoitteemme on vallata uusia markkinoita hajautetun verkkoarkkitehtuurin mukaisilla tuotteilla erityisesti Pohjois-Amerikassa, mutta myöhemmin myös Euroopassa. Pohjois-Amerikassa on maailman suurimmat kaapeliverkkomarkkinat ja suurin tarve verkkojen lisäkapasiteetille. Hajautettu arkkitehtuuri mahdollistaa verkkokapasiteetin kasvattamisen nykyistä perinteistä HFC-teknologiaa kustannustehokkaammin. Onkin todennäköistä, että investoinnit hajautetun arkkitehtuurin mukaisiin verkkoihin käynnistyvät toden teolla ensimmäisinä Pohjois-Amerikassa.

Uusi teknologia edellyttää eri laitteiden ja järjestelmien yhteensopivuutta. Näiden vaatimusten täyttämiseksi tuotekehityksemme teki ansiokasta työtä ja vuoden aikana etenimme vaiheeseen, jossa potentiaaliset asiakkaamme testaavat tuotteidemme yhteensopivuutta useiden operaattoreiden ja laitevalmistajien kanssa. Odotuksemme investointien käynnistymisestä ovat siten aiempaa vahvemmat.

Saavutuksia Saksassa

Vuoden merkittäviä saavutuksia oli Saksan palveluliiketoiminta, joka nousi kannattavaksi, vaikka vain vuosi aiemmin jouduimme tekemään mittavat alaskirjaukset. Vuoden 2017 kesällä luotiin toimintasuunnitelma, johon sisältyi sopimusneuvotteluja ja mittavia sisäisen tehokkuuden kehittämistoimia. Suunnitelmaa toteutettiin vuoden aikana onnistuneesti. Suurimman asiakkaan kanssa keväällä allekirjoitettu päivitetty yhteistyösopimus antoi edellytykset toiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen. Tehtävää on edelleen paljon, mutta toiminnan kannattavuus antaa selkeästi paremmat mahdollisuudet jatkokehittämiselle.

Videovalvonnasta tilannekuvaan

Myös matkustajainformaatioratkaisuissa menestyimme hyvin. Ratkaisimme edellisen vuoden laatuhaasteet ja saimme hyvin uusia tilauksia. Videovalvonnan markkinat ovat kehittymässä mielenkiintoisella tavalla, sillä asiakkaamme tarvitsevat tietoa entistä kattavammin ja entistä useammasta lähteestä koottuna. Päätimmekin panostaa älykkäisiin uuden sukupolven tilannekuvajärjestelmiin, ja tuotekehityksemme tuloksena lanseerasimme markkinoille S-AWARE®-alustan. Voitimmekin strategisesti merkittävän tilauksen Helsingin metron tilannekuvajärjestelmän toimittamiseksi perustuen tähän uuteen alustaan.

Selkeä tilannekuva murroksen keskellä

Kun vuoden 2018 aikana päivitimme strategiaamme, mietimme samalla, millainen yritys Teleste on tänä päivänä. Vaikka asiakkaamme ja usein myös kilpailijamme painivat liikevaihdolla mitattuna aivan eri sarjassa, olemme vahvan teknologiaosaamisemme ja innovatiivisuutemme ansiosta tavoiteltu kumppani. Monella osaamisalueellamme olemme saavuttaneet hyvän markkina-aseman erityisesti Euroopassa. Olemme vastuullinen yritys, ja maineemme asiakkaidemme keskuudessa on erinomainen. Teemme sen, minkä lupaamme, ja laadukkaasti. Markkinat muuttuvat jatkuvasti, mutta olemme tähänkin asti pystyneet sopeutumaan muutoksiin ja löytämään niistä oman kasvumme tekijät.

Hyvä tilauskanta antaa vahvan pohjan alkaneelle vuodelle, mutta odotuksemme ovat varovaiset. Pohjois-Amerikan markkinoilta odotamme ensimmäisiä tilauksia, mutta todennäköisesti mittavia investointeja pitää odottaa vielä seuraaviin vuosiin. Perinteisen HFC-teknologian markkinat supistuvat, mutta markkinaosuutta kasvattamalla niistäkin on saatavissa kannattavaa liiketoimintaa vielä vuosien ajan. Palveluliiketoiminnassa keskitymme edelleen kannattavuuden kehittämiseen. Toimintaympäristömme trendien perusteella tilannekuvajärjestelmät tulevat olemaan meille merkittävä kasvualue. Myös julkista liikennettä palveleville matkustajainformaatioratkaisuille on selkeästi kasvavaa tarvetta.

Kiitän kaikkia telesteläisiä määrätietoisesta työstä ja hienoista hetkistä vuoden 2018 aikana. Jatketaan samaan malliin. Kiitos myös asiakkaillemme, omistajillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuestanne toimintaamme kohtaan.

Jukka Rinnevaara
toimitusjohtaja

 

Lähde: Telesten vuoden 2018 vuosikertomus, sivut 4-5.