Osakasrekisteri

Teleste Oyj:n osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 11.3.1999 alkaen.

Yhtiön osakasrekisteriä ylläpidetään Euroclear Finland Oy:ssä.

Omistajaluettelo on nähtävissä palvelupisteessä osoitteessa:
Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs.
00100 Helsinki

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajien nimi- ja osoitetiedoissa tapahtuneet muutokset pyydetään ilmoittamaan omaa arvo-osuustiliä hoitavaan tilinhoitajayhteisöön.

Mikäli Euroclear Finland toimii tilinhoitajana, tulee muutokset ilmoittaa osoitteella:
Euroclear Finland Oy
PL 1110
00101 Helsinki

 

Päivitetty 2018