Yhtiökokous 2020

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 22.4.2020 Helsingissä. Telesten hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan mahdollinen hallitukselle osoitettu pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen 2020 käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 24.2.2020 kirjallisesti osoitteeseen Teleste Oyj, Johan Slotte, PL 323, 20101 Turku.