Yhtiökokous 2020

Teleste Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020

 

Vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen Teleste muuttaa 22.4.2020 kokoonkutsutun yhtiökokouksen käytännön järjestelyjä.

Valmiuslain mukaisesti kehotetaan välttämään suurempia yleisötilaisuuksia. Erityisesti, jos olet 14 vuorokauden aikana ennen yhtiökokousta matkustanut koronaviruksen epidemia-alueella tai altistunut muutoin virukselle, kehotamme jäämään pois yhtiökokouksesta ja valtuuttamaan valitsemasi henkilö edustamaan itseäsi tai voit valtuuttaa yhtiön lakimiehen edustamaan itseäsi ja äänestämään toivomallasi tavalla.

Osakkeenomistajan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä:
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään keskiviikkona 15.4.2020 kello 16.00 mennessä, lisätietoja yhtiökokouskutsussa.

Yhtiökokouksessa kaikki esitykset ja puheet, mukaan lukien toimitusjohtajan katsaus, pidetään lyhyinä. Toimitusjohtajan katsaus on mahdollista katsoa myös myöhemmin yhtiön Sijoittajat-verkkosivuilta.

Lisäksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen yhtiökokoukseen on rajoitettu minimiin. Salissa osallistujien pyydetään huomioimaan väljä istumajärjestys. Yhtiökokouksen ajaksi on tilattu jatkuva siivous tilojen hygieenisyyden varmistamiseksi.

Teleste seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja pyydämme kokoukseen ilmoittautuneita  seuraamaan yhtiökokoussivustoa myös ilmoittautumisen jälkeen.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.4.2020 klo 16:00     
Sähköposti: investor.relations@teleste.com
Puhelimitse: (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin 9.00 - 16.00
Kirjeitse: Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku

 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys

ÄÄNESTÄMINEN ENNAKKOON

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 1.4 – 17.4.2020 klo 10.00 välisenä aikana.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneesta asiakohdan päätösehdotuksesta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ym. osoitteeseen viimeistään 15.4.2020 klo 16:00 mennessä.

Valtakirja

Ilmoittautumisen peruutus
Jo ilmoittautuneiden suositellaan peruvan ennakkoilmoittautumisensa 14.4.2020 klo 10.00 mennessä puhelimitse +358 2 2605 611 (klo 9-16) tai sähköpostitse investor.relations@teleste.com   
Internetsivujen kautta tehdyn ilmoittautumisen voi perua itse ilmoittautumislinkin kautta.

Tietosuojaseloste

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Telesten toimielinten palkitsemispolitiikka
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys       
Hallitus
Ehdokasesittely uudeksi hallitusjäseneksi 
Vuosikertomus 2019
 
Lue myös:
Osinkohistoria
Yhtiöjärjestys
Tilinpäätös